Tematiska pieeja cilvēktiesību skaidrojumam

Cilvēktiesību gids cilvēktiesības izklāsta, izmantojot tematisku pieeju. Tādējādi jums ir iespēja cilvēktiesības apzināt un izpētīt nevis abstrakti, bet gan konkrēti, koncentrējoties tieši uz tām tiesībām, kuras ir aktuālas noteiktā jomā vai jūsu situācijā.

Norādes uz iespējamo palīdzību

Gids palīdz saprast, kur varat meklēt palīdzību un kā sūdzēties, ja jums ir pamats domāt, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas. Katrai tēmai ir pievienota sadaļa, kas skaidro, kā rīkoties konkrētā situācijā.

Ieskats resursos

Gids sniedz informāciju par katrai tēmai atbilstošiem Latvijas un starptautiskajiem tiesību aktiem, tiesu praksi un citiem avotiem. Tie norādīti resursu sadaļā katras lapas lejasdaļā. Svarīgākajiem tiesu prakses piemēriem līdzās saitei uz pilnu sprieduma tekstu pievienots arī tā kopsavilkums.

Norādes uz institūcijām un organizācijām

Gids piedāvā sadaļu par cilvēktiesību institūcijām, kurās jūs varat vērsties, lai tās konstatētu, vai jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas. Gids skaidro, kad un kā jūs varat iesniegt sūdzību šīm institūcijām. Gids piedāvā arī sadaļu par citām organizācijām, kas darbojas cilvēktiesību jomā un var sniegt jums padomu vai citu noderīgu informāciju.

Katrai valstij atbilstošs saturs un valodas

Cilvēktiesību gids ir Baltijas mēroga sadarbības projekts ar katrai Baltijas valstij  īpaši izstrādātu saturu. Tas tiek piedāvāts latviešu, igauņu un lietuviešu valodā līdz ar tulkojumu krievu un angļu valodā.

Partneri un atbalstītāji

Cilvēktiesību gids ir Baltijas sadarbības projekts cilvēktiesību izglītības jomā. Projektu īsteno nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society kopīgi ar sadarbības partneriem Igaunijā – Igaunijas Cilvēktiesību centru (Estonian Human Rights Centre) – un Lietuvā – Cilvēktiesību monitoringa institūtu (Human Rights Monitoring Institute). Latvijas Cilvēktiesību gida satura sagatavošanā piedalās Latvijas Cilvēktiesību centrs, Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" un Resursu centrs sievietēm "Marta" kā arī citi individuāli eksperti.

Cilvēktiesību gids ir tapis ar Nīderlandes Karalistes ārlietu ministrijas, Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā un Ziemeļu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus atbalstu, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža. 

Šī projekta ietvaros 2015. gada 27. novembrī notika pirmā Baltijas Cilvēktiesību izglītības konference, kuru atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Rīgas Juridiskā augstskola.

Projekta ideja un vadība

Projekta partneri

Finansiālais atbalsts

Patronāža

Baltijas Cilvēktiesību izglītības konferences 2015 partneri

Partneri un eksperti

Web izstrādes partneris

Gida satura izmantošana un kontakti

Izmantojot Gidu, lūdzu, atcerieties, ka šajā tīmekļa vietnē piedāvātais saturs paredzēts vienīgi personīgai un nekomerciālai lietošanai izglītošanās nolūkā. Uzziniet vairāk par Gida satura izmantošanu. Cilvēktiesību gida lietošana uzskatāma par jūsu piekrišanu ievērot tā lietošanas noteikumus.

Ja vēlaties uzdot jautājumus vai sniegt atsauksmes, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: guide@baltichumanrights.org. Gida lietošanas noteikumos varat uzzināt vairāk par to, kā atsaukties uz šo tīmekļa vietni un veidot saites uz to, sniegt atsauksmes par Gida lietošanu vai sadarboties ar mums. Lūdzu, atcerieties, ka mēs nenodrošinām bezmaksas juridisko palīdzību, nedz arī cita veida atbalstu.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×