Pieeja citas personas datiem

Ir iespējama situācija, kad jums nepieciešama pieeja cita cilvēka personas datiem, tomēr datu lietotāji jums šādu pieeju var piešķirt tikai izņēmuma gadījumā.

Gan valsts, gan privātām iestādēm, kuru rīcībā ir personas privātā informācija, t.i., personas dati, jānodrošina šo datu konfidencialitāte. Tikai izņēmuma gadījumos, kuri skaidri norādīti likumā, datu lietotāji (pārziņi) var izpaust privātu informāciju. Turklāt visos šādos gadījumos informācijai, kurai piekļūst citas personas, jābūt samērīgai ar konkrētajā situācijā konstatējamo nepieciešamību. 

piemērs Banka drīkst atļaut policijai pieeju tai jūsu finansiālās informācijas daļai, kas nepieciešama izmeklēšanai.

Privātums pret izteiksmes brīvību

Pieeja citu cilvēku personas datiem un to izpaušana ir saistīta ne tikai ar šo cilvēku tiesībām uz privāto dzīvi, bet arī ar pieprasītāja izteiksmes brīvību. Šādā gadījumā iesaistīto personu tiesības un intereses ir taisnīgi jālīdzsvaro, lai rastu likumīgu un samērīgu risinājumu.

Kā pieprasīt personas datus?

Jebkura cita cilvēka personas dati vienmēr būs ierobežotas pieejamības informācija, proti, tāda informācija, kas nav vispārpieejama sabiedrībai. Ja jums šāda informācija ir nepieciešama, jums tā rakstveidā jāpieprasa no konkrētās valsts iestādes, norādot iemeslus, kuru dēļ tā jums nepieciešama, un mērķi, kura sasniegšanai tā tiks izmantota. Iestāde sniegs jums atbildi 7–30 dienu laikā un var noraidīt jūsu pieprasījumu, ja pieprasītās informācijas izpaušana nesamērīgi ierobežotu citu cilvēku tiesības uz privāto dzīvi. 

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×