Tematiska pieeja cilvēktiesību skaidrojumam

Cilvēktiesību gids cilvēktiesības izklāsta, izmantojot tematisku pieeju. Tādējādi jums ir iespēja cilvēktiesības apzināt un izpētīt nevis abstrakti, bet gan konkrēti, koncentrējoties tieši uz tām tiesībām, kuras ir aktuālas noteiktā jomā vai jūsu situācijā.

Norādes uz iespējamo palīdzību

Gids palīdz saprast, kur varat meklēt palīdzību un kā sūdzēties, ja jums ir pamats domāt, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas. Katrai tēmai ir pievienota sadaļa, kas skaidro, kā rīkoties konkrētā situācijā.

Ieskats resursos

Gids sniedz informāciju par katrai tēmai atbilstošiem Latvijas un starptautiskajiem tiesību aktiem, tiesu praksi un citiem avotiem. Tie norādīti resursu sadaļā katras lapas lejasdaļā. Svarīgākajiem tiesu prakses piemēriem līdzās saitei uz pilnu sprieduma tekstu pievienots arī tā kopsavilkums.

Norādes uz institūcijām un organizācijām

Gids piedāvā sadaļu par cilvēktiesību institūcijām, kurās jūs varat vērsties, lai tās konstatētu, vai jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas. Gids skaidro, kad un kā jūs varat iesniegt sūdzību šīm institūcijām. Gids piedāvā arī sadaļu par citām organizācijām, kas darbojas cilvēktiesību jomā un var sniegt jums padomu vai citu noderīgu informāciju.

Katrai valstij atbilstošs saturs un valodas

Cilvēktiesību gids ir Eiropas mēroga sadarbības projekts ar katrai projekta dalībvalstij  īpaši izstrādātu saturu. Pašlaik tas tiek piedāvāts latviešu, igauņu, lietuviešu un bulgāru valodā līdz ar tulkojumu krievu un angļu valodā.

Iespēja novērtēt zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām. Šie testi ir pieejami Cilvēktiesību Gida zināšanu novērtēšanas platformā

Partneri un atbalstītāji

Cilvēktiesību gids ir Eiropas sadarbības projekts cilvēktiesību izglītības jomā. Tas ie pieejams kopš 2016. gadā Latvijā, kopš 2017. gads Lietuvā un Igaunijā un kopš 2019. gada Bulgārijā. Projektu īsteno nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society kopīgi ar sadarbības partneriem Igaunijā – Igaunijas Cilvēktiesību centru (Estonian Human Rights Centre), Lietuvā – Cilvēktiesību monitoringa institūtu (Human Rights Monitoring Institute) un NVO tiesību institūtu (NGO Law Institute) un Bulgārijā - Bulgārijas Helsinki Komiteju (Bulgarian Helsinki Committee). Latvijas Cilvēktiesību gida satura sagatavošanā ir piedalījušies Latvijas Cilvēktiesību centrs, Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" un Resursu centrs sievietēm "Marta" kā arī citi individuāli eksperti.

Cilvēktiesību gids ir tapis ar Nīderlandes Karalistes ārlietu ministrijas, Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes izglītības programmas Nordplus, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu, un tam piešķirta Latvijas Republikas tiesībsarga un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža. Eiropas Komisija un citi atbalstītāji, kas līdzfinansē šo projektu, nav atbildīgi par šajā tīmekļa vietnē ietverto informāciju un tās iespējamo lietojumu. 

Šī projekta ietvaros 2015. gada 27. novembrī notika pirmā Baltijas Cilvēktiesību izglītības konference, kuru atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Rīgas Juridiskā augstskola.

Projekta ideja un vadība

Projekta partneri

Finansiālais atbalsts

Patronāža

Baltijas Cilvēktiesību izglītības konferences 2015 partneri

Partneri un eksperti

Web izstrādes partneris

Gida satura izmantošana un kontakti

Izmantojot Gidu, lūdzu, atcerieties, ka šajā tīmekļa vietnē piedāvātais saturs paredzēts vienīgi personīgai un nekomerciālai lietošanai izglītošanās nolūkā. Uzziniet vairāk par Gida satura izmantošanu. Cilvēktiesību gida lietošana uzskatāma par jūsu piekrišanu ievērot tā lietošanas noteikumus.

Ja vēlaties uzdot jautājumus vai sniegt atsauksmes, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: guide@baltichumanrights.org. Gida lietošanas noteikumos varat uzzināt vairāk par to, kā atsaukties uz šo tīmekļa vietni un veidot saites uz to, sniegt atsauksmes par Gida lietošanu vai sadarboties ar mums. Lūdzu, atcerieties, ka mēs nenodrošinām bezmaksas juridisko palīdzību, nedz arī cita veida atbalstu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma