Par Gidu

Cilvēktiesību gids ir tiešsaistē pieejama cilvēktiesību izglītības platforma, kas kalpo kā informācijas un izglītības avots, kā arī pašpalīdzības rīks. Cilvēktiesību gids ir izveidots vairākās Eiropas valstīs īstenota cilvēktiesību izglītības projekta ietvaros. Šī platforma ir balstīta uz pamattiesībām “zināt savas tiesības”, un tās mērķis ir palīdzēt izprast dažādās dzīves situācijās aktuālās cilvēktiesības. Šī platforma tiks attīstīta tālāk, laika gaitā to papildinot ar jaunām aktuālām tēmām.

Platformu veido un uztur nevalstiskā organizācija Baltic Human Rights Society (turpmāk arī – mēs) sadarbībā ar partnerorganizācijām, autoriem, ekspertiem, redaktoriem un tulkotājiem. Cilvēktiesību gids (turpmāk arī – Gids vai šī tīmekļa vietne) šo noteikumu izpratnē ir visa šī tīmekļa vietne ar visu tajā publicēto saturu, ieskaitot tās struktūru, dizainu un tajā pieejamos materiālus.

Autortiesības

Šajā lapā publicētais saturs pagaidām nav licencēts ar atvērto datu vai radošās komūnas (creative commons) licenci. Kā Cilvēktiesību gida lietotājs jūs atzīstat, ka visas autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības uz to pieder Baltic Human Rights Society. Kā izmantot šajā tīmekļa vietnē pieejamos materiālus jūs uzzināsiet no šiem noteikumiem.

Gida satura izmantošana

Cilvēktiesību gida saturs ir paredzēts vienīgi personīgai un nekomerciālai lietošanai izglītošanās nolūkos, un to nedrīkst izmantot citādi bez mūsu piekrišanas. Tas nozīmē, ka:

 • ir atļauts Gida saturu izmantot vienīgi personīgos un nekomerciālos izglītošanās nolūkos. Jebkurā gadījumā un jebkādā veidā  pilnīgi vai daļēji reproducējot vai izplatot Gida saturu, to nedrīkst mainīt un tam jāpievieno atsauce šādā formātā: Cilvēktiesību gids / www.cilvektiesibugids.lv (latviski) vai Human Rights Guide / www.cilvektiesibugids.lv (angliski);
 • nav atļauts Gida saturu publicēt, reproducēt vai citādi izplatīt tā, ka tas būtu pieejams arī citā tīmekļa vietnē papildus šai vai arī citādā veidā nekā šajā tīmekļa vietnē. Katrā attiecīgā gadījumā ir jāiekļauj saite vai atsauce uz šo tīmekļa vietni;
 • jebkāda pilnīga vai daļēja šī Gida satura izmantošana, ieskaitot tā publicēšanu, reproducēšanu vai glabāšanu citos nolūkos nekā personīga un nekomerciāla lietošana  izglītošanās nolūkos, bez mūsu piekrišanas ir aizliegta.

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums rodas kādi jautājumi.

Gida izmantošana

Cilvēktiesību gids ir informatīva un izglītojoša platforma, kas izveidota vispārīgas informācijas un pašpalīdzības nodrošināšanas mērķiem. Tas nozīmē, ka:

 • Šīs tīmekļa vietnes mērķis ir palīdzēt izprast cilvēktiesības, kas ir aktuālas un būtu jāapzinās dažādās dzīves situācijās. Taču juridiskie jautājumi bieži vien ir ļoti komplicēti, tādēļ šo tīmekļa vietni nevar uzskatīt par galveno vai vienīgo garantu pienācīgas juridiskās palīdzības saņemšanai konkrētā individuālā situācijā. Šādā gadījumā palīdzība meklējama pie tiesību speciālista, kompetentās valsts iestādēs vai nevalstiskajās organizācijās, kuras sniedz atbalstu attiecīgu jautājumu risināšanā. 
 • Lai gan šajā tīmekļa vietnē ir skaidrotas tiesības un juridiski jautājumi, kā arī iekļautas norādes uz noteiktām procedūrām un likumiem, to nevar uzskatīt par juridiski saistošu dokumentu un uz to nevar atsaukties kā uz juridiski saistošu dokumentu. Šīs tīmekļa vietnes saturam ir vienīgi informatīvs raksturs, un tam nav juridiska spēka. Līdz ar to, uz šo tīmekļa vietni nevar atsaukties kā uz oficiālu tiesību avotu.
 • Par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu un visu, ko tās lietotājs darījis, paļaujoties uz tās saturu, ir atbildīgs tikai pats lietotājs. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par tīmekļa vietnes lietotāju lēmumiem vai darbībām un neatbildam ne par kādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas tīmekļa vietnes lietotājam varētu būt radušies viņa paša rīcības rezultātā. Mēs arī nepiedāvājam nekādas papildu juridiskas konsultācijas, atbalstu vai cita veida palīdzību konkrētās situācijās un paturam sev tiesības neatbildēt uz šādiem pieprasījumiem.

Tehniskie noteikumi

Cilvēktiesību gids tiek piedāvāts kā tiešsaistes avots. Tas nozīmē, ka:

 • Mēs cenšamies darīt visu, kas iespējams, lai šīs tīmekļa vietnes saturs būtu pareizs, precīzs, savlaicīgi atjaunots un pieejams, taču nesniedzam nekādas garantijas un nepiedāvājam nekādus papildu pakalpojumus vai atbalstu. Tāpat mēs neuzņemamies nekādu atbildību ne par kādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies šīs tīmekļa vietnes lietotājiem.
 • Šī tīmekļa vietne tiek regulāri atjaunota, un mēs varam tajā ieviest jebkādas izmaiņas bez jebkādiem paziņojumiem. Tas attiecas arī uz šiem lietošanas noteikumiem, kuri var tikt grozīti un papildināti jebkurā laikā. Tāpēc lūdzam jūs regulāri tos pārskatīt, jo Gida lietošana uzskatāma par jūsu piekrišanu šos noteikumus ievērot.
 • Uz katras šī Gida lapas ir laika zīmogs  – lapas lejasdaļā norādīts datums, kad lapa pēdējo reizi tika atjaunota. Pēc tā var spriest par attiecīgās lapas satura aktualitāti un statusu. 
 • Cilvēktiesību gida oficiālās valodas ir latviešu, lietuviešu un igauņu valoda. Krievu un angļu valodā sagatavotās versijas, ieskaitot šos noteikumus, ir tulkotas no oficiālajām valodām un tiek piedāvātas jūsu ērtības labad. Lūdzam ievērot, ka nav izslēgtas atsevišķas atšķirības starp oficiālo versiju un tās tulkojumu un šādos gadījumos par prioritāru uzskatāms teksts oriģinālajā valodā.
 • Šī tīmekļa vietne satur ārējās saites uz citām tīmekļa vietnēm, dokumentiem un sociālajiem medijiem, lai jums būtu nodrošināta ērta pieeja papildu saturam, avotiem un informācijai. Tā kā visi šie informācijas avoti atrodas ārpus mūsu kontroles, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to saturu, pieejamību un izmantošanu un nevaram garantēt, ka tie ir precīzi, atjaunoti un pareizi.

Saites

Mēs atbalstām un veicinām pēc iespējas plašāku Cilvēktiesību gida izmantošanu, tādēļ aicinām iekļaut saites uz Gidu citās tīmekļa vietnēs. Saites iekļaušanai nav vajadzīga īpaša mūsu atļauja – ar nosacījumu, ka bez mūsu atļaujas netiek lietots Gida logo un netiek norādīts, ka attiecīgā tīmekļa vietne ir veidota sadarbībā ar Gidu vai ka mēs esam to apstiprinājuši. Ja vēlaties sadarboties, saņemt mūsu apstiprinājumu vai izmantot Gida logo, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu mūsu atļauju un digitālos failus.

Sadarbība

Mēs atbalstām un veicinām sadarbību un partnerību, jo Cilvēktiesību gida mērķis ir kalpot par cilvēktiesību izglītības platformu.  Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties ar mums sadarboties vai atbalstīt Gidu vai arī vēlaties, lai jūsu organizācija tiktu norādīta šajā tīmekļa vietnē.

Atsauksmes

Mēs priecājamies par atsauksmēm un ieteikumiem, kas palīdz pilnveidot Cilvēktiesību gidu. Lai sazinātos ar mums, lūdzu, rakstiet uz turpmāk norādīto e-pasta adresi. Lūdzu, ievērojiet, ka varbūt mums nebūs iespējams atbildēt uz visām saņemtajām atsauksmēm, un atvainojiet mūs, ja nesaņemat atbildi.

Sīkdatnes, tīmekļa analīze un privātums

Šī tīmekļa vietne izvieto jūsu datorā vai mobilajā ierīcē sīkas datnes (sīkdatnes), kas nepieciešamas šīs tīmekļa vietnes darbības nodrošināšanai un anonīmai tīmekļa analīzes datu apkopošanai. Tas nozīmē, ka:

 • Mēs izmantojam sīkdatnes, kas nodrošina šīs tīmekļa vietnes pienācīgu darbību un ērtu lietošanu.
 • Mēs apkopojam un analizējam anonīmus statistikas datus par šīs tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu. Mēs izmantojam Piwik atvērtā koda programmu ar lietotājiem draudzīgiem privātuma iestatījumiem. Šī programma glabājas uz mūsu serveriem un nenodod nekādus datus trešajām personām. Tīmekļa statistikas analīze palīdz mums saprast lietotāju vajadzības, ieviest nepieciešamos uzlabojumus un pastāvīgi pilnveidot Cilvēktiesību gidu. 
 • Tā kā Cilvēktiesību gids veicina cilvēktiesību aizsardzību, tostarp arī privātuma un personas datu aizsardzību, mēs neapkopojam un neglabājam nekādus datus, kas varētu tikt izmantoti, lai jūs identificētu, izsekotu vai kā citādi ietekmētu jūsu privātumu. Turklāt mēs neatļaujam caur mūsu tīmekļa vietni to darīt trešajām personām vai to programmām. 

Lūdzu, ievērojiet, ka, atverot ārējās saites, piemēram, uz citām tīmekļa vietnēm, ārpus šīs vietnes pieejamiem dokumentiem vai sociālajiem medijiem, jūs izejat ārpus šīs tīmekļa vietnes un uz jums vairs neattiecas mūsu privātuma politika.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Jebkurš strīds, kas rodas saistībā ar šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, ir pakļauts Latvijas Republikas likumiem un jurisdikcijai.

Kontakti

Ja vēlaties uzdot jautājumus vai sniegt atsauksmes, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi: guide@baltichumanrights.org

Lūdzu, atcerieties, ka mēs nenodrošinām bezmaksas juridisko palīdzību, nedz arī cita veida atbalstu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma