Valsts iestādes var jūs aizturēt, ja jūs Latvijā iebraucat vai uzturaties bez likumīga pamata. Taču, jūs aizturot, tiek ļoti lielā mērā ierobežota jūsu brīvība, tāpēc aizturēšanai jābūt veiktai tiesiski. Šādas aizturēšanas pamati ir izskaidroti Imigrācijas likumā.  

Turklāt aizturēšanas laikā pret jums jāizturas cilvēcīgi. Tas nozīmē, ka jūs jātur piemērotos apstākļos un jāpasargā no jebkādas sliktas izturēšanās.  

Ja aizturēšana nav bijusi tiesiska un pret jums nav izturējušies pienācīgi, var būt aizskartas tādas cilvēktiesības kā tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz dzīvību, spīdzināšanas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums un tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo Gidu

Šis Gids skaidros, kādi var būt jūsu aizturēšanas pamati, kāda ir aizturēšanas kārtība un kādas ir jūsu svarīgākās tiesības aizturēšanas procesā, kur jūs var turēt un kā pret jums jāizturas, lai aizturēšana būtu tiesiska. Tas skaidros arī to, kur jūs varat iesniegt sūdzību par dažādiem aizturēšanas aspektiem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma