Ja esat ieradies Latvijā, lai pieprasītu patvērumu, valsts iestādes var jūs aizturēt. Tomēr aizturēšana ir ļoti nopietns brīvības ierobežojums, tādēļ patvēruma kontekstā tā ir  pieļaujama tikai likumā paredzētos gadījumos un noteiktajā kārtībā. Aizturēšanas pamati patvēruma kontekstā ir izskaidroti Patvēruma likumā

Aizturēšanas laikā pret jums jāizturas cilvēcīgi. Tas nozīmē, ka jūs jātur piemērotos apstākļos un jāpasargā no jebkādas sliktas izturēšanās.  

Ja aizturēšana nav bijusi tiesiska un tās laikā izturēšanās pret jums nav bijusi pienācīga, var būt pārkāptas tādas cilvēktiesības kā tiesības uz brīvību un drošību, tiesības uz dzīvību,  necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai spīdzināšanas aizliegums, kā arī tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo Gidu

Šis Gids skaidros aizturēšanas pamatus un kārtību patvēruma kontekstā, jūsu svarīgākās tiesības aizturēšanas procesā, kur jūs var turēt un kā pret jums jāizturas, lai aizturēšana būtu tiesiska, un arīdzan to, kur un kā varat iesniegt sūdzību par dažādiem aizturēšanas aspektiem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma