Kaut arī esat aizturēts, policisti nedrīkst pret jums izturēties necienīgi vai pazemojoši. Jūs aizturot, viņi nedrīkst pielietot nevajadzīgu un pārmērīgu fizisko spēku. Vardarbīgas metodes jums nedrīkst piemērot arī jūsu nopratināšanas laikā vai pēc jūsu aizturēšanas veikto citu izmeklēšanas darbību laikā. Turklāt jums ir tiesības tikt turētam cilvēcīgos apstākļos un, ja nepieciešams, saņemt medicīnisko palīdzību. 

Šī sadaļa skaidros, kā pret jums jāizturas un kādiem apstākļiem jums jābūt nodrošinātiem aizturēšanas laikā, kā arī norādīs uz gadījumiem, kad jūsu cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas. 

Par šo sadaļu

Šī sadaļa skaidros, kā pret jums jāizturas un kādiem apstākļiem jums jābūt nodrošinātiem aizturēšanas laikā, kā arī norādīs uz gadījumiem, kad jūsu cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma