Tiesības uz medicīnisko palīdzību

Aizturētajam ir tiesības saņemt medicīnisko palīdzību, ja tā nepieciešama. Policijai ir pienākums tūlīt pēc aizturēšanas jūs informēt par jūsu tiesībām saņemt medicīnisko palīdzību. Jums šī informācija jāsaņem rakstveidā, un, ja nepieciešams, policijai jums sīkāk jāizskaidro kārtība, kādā varat savas tiesības uz medicīnisko palīdzību izmantot. 

Veselības pārbaude pēc aizturēšanas

Policijai aizturēšanas protokolā ir jāapraksta jūsu fiziskās veselības stāvoklis. Turklāt, pirms jūs tiekat ievietots kamerā,  policijas darbiniekam, kurš ir tāda paša dzimuma kā jūs, jāpārbauda, vai uz jūsu ķermeņa nav redzamu ievainojumu. Policijas darbiniekam jūs jāizjautā par jūsu veselības stāvokli. Jums ir pienākums atklāt jebkādas veselības problēmas, kas var apdraudēt jūsu vai citu personu dzīvību, vai informēt par to, ka jums nepieciešama īpaša ārstēšana. Policijas darbiniekam jāpieraksta jūsu sūdzības par veselību. Policijai jāuzaicina ārsts, ja tas ir nepieciešams. Turklāt tas, vai aizturētajam nepieciešama medicīniskā palīdzība, policijai ir jāizvērtē ar pienācīgu rūpību,  ņemot vērā visus apstākļus, kas norāda uz šādu nepieciešamību. 

Bezmaksas medicīniskā palīdzība

Jebkāda neatliekama medicīniskā palīdzība ir sniedzama bez maksas. Medicīniskā palīdzība ievainojuma, akūtas slimības vai hroniskas slimības saasinājuma gadījumā arī sniedzama bez maksas. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums

Pienācīgas medicīniskās palīdzības nenodrošināšana var tikt kvalificēta kā necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās vai pat spīdzināšana. Tomēr cilvēktiesību pārkāpums var tikt atzīts vienīgi tādā gadījumā, ja ciešanas sasniegušas vismaz minimālo smaguma līmeni. Novērtējot, vai medicīniskās palīdzības nenodrošināšana uzskatāma par necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos, jāņem vērā tādi faktori kā ciešanu ilgums, fiziskās un garīgās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis.

Par spīdzināšanu var tikt atzīta tikai īpaši nopietna un nežēlīga rīcība, kas izraisa ļoti smagas ciešanas. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Tiesības uz dzīvību

Ja aizturētais aizturēšanas laikā mirst viņam nepieciešamās medicīniskās palīdzības trūkuma dēļ, ir pārkāptas tiesības uz dzīvību. Uzziniet vairāk par tiesībām uz dzīvību

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma