Vai policisti jūsu aizturēšanas laikā var pret jums pielietot fizisku spēku?

Dažreiz policistiem nepieciešams pielietot fizisku spēku, lai personu aizturētu. Tomēr policisti nedrīkst pielietot lielāku spēku, kā nepieciešams veiksmīgai aizturēšanai. Piemēram, ja persona ir brīvprātīgi padevusies, policisti nedrīkst to grūst pie zemes vai sist. Valstī jābūt likumiem un noteikumiem, kuros noteikts, kad un kā policija var pielietot spēku, un policijas darbiniekiem jābūt pienācīgi apmācītiem, lai viņi spētu pareizi novērtēt spēka pielietošanas nepieciešamību. Ja policisti aizturēšanas laikā ir pielietojusi spēku, tai jāgādā par to, lai aizturētais izietu ārsta pārbaudi.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums

Fiziska iebiedēšana un draudi aizturēšanas laikā var tikt kvalificēti kā necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās. Aizturētais var justies īpaši neaizsargāts, jo atrodas policijas uzraudzībā un nekur nevar no tās aiziet. Slikti izturoties pret aizturēto, viņam var tikt sagādātas ne tikai fiziskas sāpes un ciešanas, bet arī paliekošas psiholoģiskas traumas. Pat draudi nodarīt sāpes var tikt uzskatīti par necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos.

Tomēr cilvēktiesību pārkāpums var tikt atzīts vienīgi tad, ja attiecīgā izturēšanās sasniegusi vismaz minimālo smaguma līmeni. Lai novērtētu, vai izturēšanās pret jums ir bijusi necilvēcīga vai pazemojoša, jāņem vērā tādi faktori kā attiecīgās izturēšanās ilgums, fiziskās un garīgās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas.

Tiesības uz dzīvību

Pārmērīga fiziska spēka pielietošana pret aizturēto var izraisīt viņa nāvi, piemēram, tad, ja policisti uz bēgošu personu šauj, lai gan varētu to notvert. Ja policisti pielietojuši nevajadzīgu un nāvējošu spēku, ir pārkāptas tiesības uz dzīvību. Uzziniet vairāk par tiesībām uz dzīvību.

Resursi

Atjaunots 06/06/2017