Lietas kopsavilkums

Lieta Nr. 2001-07-0103


Satversmes tiesa
2001. gada 5. decembris

Fakti
Pirms pieteicēju Ķiploka kungu notiesāja ar 1,5 gadiem brīvības atņemšanu, viņs atradās apcietinājumā gandrīz 3 gadus.

Sūdzība
Ķiploka kungs sūdzējās, ka bija pavadījis brīvības atņemšanas iestādē divas reizes ilgāku laiku, nekā viņam tika piespriests ar tiesas spriedumu, un ka neviens likums neļauj viņam pieprasīt kompensāciju par viņa tiesību aizskārumu. 

Tiesas secinājumi
Tiesa uzsvēra, ka Latvijas Republikas Satversmes (Konstitūcijas) 92.pants paredzēja, ka, ja valsts ir pārkāpusi personas pamattiesības, šai personai ir tiesības saņemt no valsts pienācīgu kompensāciju. Tādējādi, pat ja nav īpaša likuma, kas atļautu tādas prasības kā Ķiploka kunga prasība, viņam tāpat ir tiesības uz kompensāciju, ja valsts patiesi ir pārkāpusi viņa tiesības. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma