Juridiskā palīdzība un aizstāvības sagatavošana

Jums vienmēr ir tiesības uz juridisko palīdzību, ko apmaksājat no saviem līdzekļiem. Dažreiz juridisko palīdzību nodrošina un apmaksā valsts. Jums ir arī tiesības tikties un sazināties ar advokātu konfidencialitāti nodrošinošos apstākļos.

Tiesības uz juridisko palīdzību

Kad esat aizturēts, jums ir tiesības uz juridisko palīdzību. Latvijā tikai zvērināti advokāti un viņu palīgi var būt aizstāvji kriminālprocesā. 

Advokāts var palīdzēt jums apstrīdēt jūsu aizturēšanu un sagatavot jūsu aizstāvību. Policijai ir pienākums tūlīt pēc jūsu aizturēšanas jums izskaidrot šīs tiesības rakstveidā un, ja nepieciešams, arī mutvārdos.

Ja jums aizturēšanas brīdī nav advokāta, jūs saskaņā ar Latvijas likumiem varat lūgt amatpersonu, kas jūs aiztur, īslaicīgi jums piešķirt aizstāvi, kura sniegto juridisko palīdzību apmaksās valsts. 

Uzziniet vairāk par aizstāvību kriminālprocesā. 

Bezmaksas juridiskā palīdzība

Jums vienmēr ir tiesības pieaicināt paša izraudzītu aizstāvi, kuru atalgosiet no saviem līdzekļiem.

Tomēr dažos gadījumos jums aizstāvi var piešķirt un viņa palīdzību apmaksāt valsts. Tas var notikt tad, ja: 

  • jūs neesat uzaicinājis aizstāvi, bet aizstāvja piedalīšanās konkrētajā kriminālprocesā ir obligāta;
  • jūs esat uzaicinājis aizstāvi, bet viņš kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties procesuālajā darbībā, kurā aizstāvja piedalīšanās ir obligāta;
  • jūs neesat uzaicinājis aizstāvi, jo nevarat apmaksāt viņa sniegto palīdzību. Ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūsu finansiālais stāvoklis tiks vērtēts nevis subjektīvi, bet saskaņā ar attiecīgiem tiesību aktiem. 

Aizstāvja piešķiršanas procedūra ir noteikta Kriminālprocesa likumā.

Saziņa ar aizstāvi

Kamēr esat aizturēts, jūs varat brīvi sazināties ar savu aizstāvi bez īpašas procesa virzītāja atļaujas un bez ierobežojumiem. Policijai jānodrošina apstākļi, kuros jūs varat konfidenciāli satikties ar savu aizstāvi. Policija vai citas iestādes nedrīkst noklausīties jūsu un aizstāvja sarunas. 

Ja jūs neprotat latviešu valodu, dažos gadījumos jums var būt tiesības uz valsts nodrošinātiem tulka pakalpojumiem jūsu un jūsu advokāta tikšanās reizēs. Šie gadījumi ir paredzēti Kriminālprocesa likumā.

Tiesības aizstāvēt sevi

Ir svarīgi, lai jums būtu aizstāvis, kas varētu palīdzēt jums apstrīdēt jūsu aizturēšanu un sagatavot jūsu aizstāvību, ja pret jums uzsākta kriminālvajāšana. Taču jums ir arī tiesības pašam aizstāvēt sevi. Tas nozīmē, ka jums ir tiesības neizmantot aizstāvja palīdzību un savu aizstāvību īstenot pašam. Uzziniet vairāk par tiesībām sevi aizstāvēt pašam

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jums nav dota iespēja uzaicināt aizstāvi un tādēļ jūs nevarējāt efektīvi apstrīdēt jūsu aizturēšanu, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību.  

Ja jums nav dota iespēja uzaicināt aizstāvi un tādēļ jums nebija iespējams sagatavot savu aizstāvību, ja notikusi neatļauta iejaukšanās jūsu un jūsu aizstāvja savstarpējā saziņā vai jums nav dota iespēja pašam sevi aizstāvēt, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma