Juridiskā palīdzība un aizstāvības sagatavošana

Jums vienmēr ir tiesības uz juridisko palīdzību, ko apmaksājat no saviem līdzekļiem. Dažreiz juridisko palīdzību nodrošina un apmaksā valsts. Jums ir arī tiesības tikties un sazināties ar advokātu konfidencialitāti nodrošinošos apstākļos.
Lietas kopsavilkums

Salduz pret Turciju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2008. gada 27. novembris

Fakti
Pieteicēju Salduz kungu aizturēja policija uz aizdomu pamata par piedalīšanos pretlikumīgā demontrācijā. Pieteicēju pratināja bez advokāta klātbūtnes, un viņš atzinās dalībā demonstrācijā un citās darbībās. Kad viņu nogādāja pie izmeklēšanas tiesneša, Salduz kungs noliedza jebkādu saistību ar iepriekš minēto demonstrāciju un citām darbībām. Izmeklēšanas tiesnesis piemēroja Salduz kungam apcietinājumu. Pēc tam viņam deva iespēju satikties ar advokātu. Procesa beigās Turcijas tiesas notiesāja Salduz kungu par palīdzību pretlikumīgai organizācijai un piesprieda viņam divus ar pusi gadus brīvības atņemšanu. 

Complaint
Salduz kungs apgalvoja, ka viņa tiesības uz aizstāvību tikušas pārkāptas, jo viņam bijusi liegta pieeja advokātam, kamēr viņš atradies policijas uzraudzībā.

Tiesas secinājumi
Tiesa atzīmēja, ka pieejai advokātam jābūt nodrošinātai jau no pirmās pratināšanas policijā brīža, izņemot, ja var pierādīt, ka konkrētā situācijā pastāvēja pamatoti iemesli šīs tiesības ierobežošanai. Konkrētajā lietā pamatojums, kas tika sniegts pieteicējam sakarā ar atteikumu pieejai advokātam, proti, ka šāda pieeja saskaņā ar likumu sistemātiski tiek liegta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas piekritīgi Valsts Drošības tiesu jurisdikcijai, nepamatoti ierobežoja tiesības uz aizstāvību. Apkopojot teikto, pat ja Salduz kungam bija iespēja apstrīdēt pret viņu uzrādītos pierādījumus tiesvedībā un vēlāk – apelācijas tiesā, advokāta klāt neesamība laikā, kad viņš atradās policijas uzraudzībā, bija neatgriezeniski ietekmējusi viņa tiesības uz aizstāvību. Tādējādi tiesa konstatēja Konvencijas 6.panta pārkāpumu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma