Juridiskā palīdzība un aizstāvības sagatavošana

Jums vienmēr ir tiesības uz juridisko palīdzību, ko apmaksājat no saviem līdzekļiem. Dažreiz juridisko palīdzību nodrošina un apmaksā valsts. Jums ir arī tiesības tikties un sazināties ar advokātu konfidencialitāti nodrošinošos apstākļos.
Lietas kopsavilkums

Öcalan pret Turciju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2005. gada 12. maijs

Fakti
Pieteicējs Öcalan kungs bija Turcijas valstspiederīgais un bijušais Kurdistānas darba partijas līderis. Viņu apcietināja un nosūtīja uz cietumu İmralı salā, kur viņu pratināja drošības dienestu locekļi un valsts prokurors. Vairāk kā nedēļu vēlāk viņš tika nogādāts pie Valsts Drošības tiesas tiesneša, kurš viņam līdz lietas iztiesāšanai piemēroja apcietinājumu. Līdz šim brīdim Öcalan kungam bija liegta advokāta palīdzība. Pēc tam, kad viņam atļāva tikties ar saviem advokātiem, šo tikšanos biežums un ilgums tika ierobežots, un ieslodzījuma vietas apsardze bija klāt šo tikšanos laikā.

Sūdzība
Öcalan kungs sūdzējās par ierobežojumiem un grūtībām, ar kurām viņš saskāries, saņemot juridisko palīdzību.

Tiesas secinājumi
Tiesa secināja, ka pieteicējam bija liegta advokāta palīdzība, kamēr viņš atradās policijas uzraudzībā, viņam bijusi liegta iespēja sazināties ar saviem advokātiem bez trešo personu klātbūtnes, viņam bijusi liegta tieša pieeja lietas materiāliem līdz procesa vēlai stadijai, viņa advokātu vizītēm bija uzlikts skaita un ilguma ierobežojums, un viņa advokātiem nav dota pienācīga iespēja iepazīties ar lietas materiāliem līdz pat vēlai stadijai. Tiesa konstatēja, ka šīs grūtības kopumā ir ierobežojušas tiesības uz aizstāvību tādā mērā, ka 6.pantā noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu ir tikušas pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma