Juridiskā palīdzība un aizstāvības sagatavošana

Jums vienmēr ir tiesības uz juridisko palīdzību, ko apmaksājat no saviem līdzekļiem. Dažreiz juridisko palīdzību nodrošina un apmaksā valsts. Jums ir arī tiesības tikties un sazināties ar advokātu konfidencialitāti nodrošinošos apstākļos.
Lietas kopsavilkums

Istratii pret Moldovu


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 27. marts

Fakti
Pieteicēji Istratii kungs, Burcovschi kungs un Luţcan kungs tika aizturēti un apcietināti par krāpšanu. Atrodoties apcietinājumā, saziņa starp viņiem un viņu advokātiem notika telpā, kur advokātus un apcietinātos šķīra stikla logs. Starp abām pusēm nebija iespējams ne ar ko apmainīties, tai skaitā, nodot dokumentus. Turklāt viņiem bija jākliedz, lai viens otru sadzirdētu, tādējādi apcietinātie un viņu advokāti varēja dzirdēt citas līdzīgas sarunas citās telpās.  

Sūdzība
Pieteicēji sūdzējās par to, ka apcietinājuma centra amatpersonas iejaucās viņu tiesībās sazināties ar saviem advokātiem konfidencialitāti nodrošinošos apstākļos.

Tiesas secinājumi
Tiesa konstatēja, ka stikla logs bija līdzeklis, kas vispārīgi tika pielietots pret ikvienu, kas atradās cietumā. Nekas pieteicēju lietas materiālos neapstiprināja drošības apdraudējuma risku. Izņēmuma gadījumos, kad advokāta-klienta tikšanās uzraudzība būtu attaisnojama, šo tikšanos vizuāla kontrole būtu pietiekama.

Tiesa secināja, ka neiespējamība pieteicējiem apspriest ar saviem advokātim aizstāvības jautājumus bez viņus nošķirošās stikla sienas bija Konvencijas 5(4). panta pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma