Jūs nevar apcietināt bez konkrēta tiesiska pamata. Cilvēktiesības paredz, ka apcietinājuma pamatiem jābūt skaidri noteiktiem valsts likumos un jāatbilst cilvēktiesību standartiem. 

Piemērošanas pamati

Jebkurā gadījumā personu var apcietināt vienīgi tad, ja ir pamatotas aizdomas, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, par kuru likums paredz brīvības atņemšanu, un apcietinājums ir vienīgais līdzeklis, ar kuru var nodrošināt to, ka aizdomās turamais vai apsūdzētais neizdarīs jaunu noziegumu, netraucēs izmeklēšanas procesu vai neizvairīsies no izmeklēšanas, tiesas vai sprieduma izpildes. Latvijā konkrētie apcietinājuma pamati ir noteikti Kriminālprocesa likumā.

Nepieciešamība

Ar to, ka jūsu apcietināšanai ir pamats, būs par maz. Apcietinājumam jābūt nepieciešamam iepriekš minēto mērķu sasniegšanai tieši jūsu gadījumā. Tas nozīmē, ka policijai jāuzrāda pierādījumi tam, ka jūs, piemēram, patiešām varat izdarīt jaunu noziegumu. Fakts, ka jūs kaut kad agrāk jau esat izdarījis noziegumu, automātiski nebūs pietiekams pierādījums tam, ka jūs noteikti izdarīsiet jaunu noziegumu, ja vien netiksiet apcietināts. 

Pamatots lēmums

Izmeklēšanas tiesneša lēmumā jābūt skaidri norādītiem jūsu apcietināšanas pamatiem un nepieciešamībai. Lēmums nedrīkst būt virspusējs un vispārīgs, un tajā jānorāda jūsu lietas īpašie apstākļi un fakti. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūs esat apcietināts bez tiesiska pamata vai jūsu apcietinājuma nepieciešamība nav pienācīgi pamatota, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma