Lietas kopsavilkums

D.F. pret Latviju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2013. gada 29. oktobris

Fakti
Pieteicējs D.F.kungs tika apsūdzēts par izvarošanu un vardarbīgu dzimumtieksmju apmierināšanu ar mazgadīgajiem. Viņš tika notiesāts ar trīspadsmit gadiem brīvības atņemšanu. Pieteicējs tika turēts Daugavpils cietumā vairāk kā gadu, kur viņš, kā pats apgalvoja, cieta no citu biedru vardarbības pret viņu, jo viņi zināja, ka viņš bija darbojies kā policijas informators un bija seksuālu noziegumu izdarītājs. Cietuma administrācija viņu bieži pārvietoja no vienas kameras citā, tādējādi dodot citiem ieslodzītajiem iespēju viņam piekļūt. Viņš vairākkārt rakstīja iesniegumus ar lūgumu pārvietot viņu uz speciālu cietumu, kur uzturas ieslodzītie, kas strādājuši vai sadarbojušies ar iestādēm. Viņa iesniegumi tika regulāri noraidīti, jo cietuma administrācija neuzskatīja, ka šāds fakts, ka viņš ir bijis policijas informators, būtu konstatēts. Visbeidzot viņš tika pārvietots uz speciālu cietumu.

Sūdzība
Pieteicējs sūdzējās par to, ka viņam nebija iespējams saņemt atļauju pārvietošanai uz speciālu cietumu, uz ko viņam bija tiesības saskaņā ar likumu, kā rezultātā viņš tika pakļauts vardarbībai, pazemojumiem un fiziskām, garīgām ciešanām Daugavpils cietumā.

Tiesas secinājumi
Tiesa norādīja, ka personas, kas notiesātas par seksuāla rakstura noziegumiem, parasti tiek pakļautu lielākam vardarbības riskam no citiem ieslodzītajiem. Fakts, ka pieteicējs bija sadarbojies ar policiju, radīja apstākļus, kuros viņš bija jo īpaši neaizsargāts. Turklāt neaizsargātu ieslodzīto pārvietošanai jābūt daļai no rūpīgi izstrādātas stratēģijas, kā cīnīties ar vardarbību ieslodzījuma vietā. Valdība neiesniedza informāciju par šādas stratēģijas esamību. Tiesai arīdzan nebija informācijas par to, kādus pasākumus veikusi Daugavpils cietuma administrācija, lai novērstu pieteicēja neaizsargātību.

Ņemot vērā pieteicēja bailes no nežēlīgas apiešanās gandrīz gada garumā un efektīva aizsardzība līdzekļa neesamību, kas varētu atrisināt šo problēmu, Tiesa secināja, ka ir noticis 3.panta pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma