Lietas kopsavilkums

Jalloh pret Vāciju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2006. gada 11. jūlijs

Fakti

Pēc pieteicēja aizturēšanas pilnvarotais prokurors pieteicējam lika ieņemt medikamentus, kas izraisa vemšanu, lai no viņa kuņģa iegūtu nepieciešamos pierādījumus. Tā kā viņš atteicās labprātīgi ieņemt medikamentus, viņam tie tika ievadīti piespiedu kārtā. Neilgi pēc tam viņu izmeklēja ārsts, kas viņu atzina par aizturamu personu. 

Sūdzība

Pieteicējs sūdzējās, ka pret viņu bija vērsta necilvēcīga un pazemojoša izturēšanās, jo viņam ar varu tika ievadīti medikamenti. 

Tiesas secinājumi

Vispārīgie principi: 

Tiesa ir vairākkārt uzsvērusi, ka, lai slikta apiešanās kvalificētos zem 3.panta, tai jāsasniedz vismaz minimālais bardzības līmenis, kas ir relatīvs un atkarīgs no tādiem apstākļiem kā apiešanās ilgums, tās fiziskās un psiholoģiskās sekas un dažos gadījumos, no cietušā dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa.

‘Necilvēcīga’ izturēšanās var būt sastopama situācijās ar iepriekš izplānotu sliktu izturēšanos, ignorēšanu, kas notiek vairākas stundas un rada vai nu ķermeniskus ievainojumus, vai spēcīgas fiziskas un garīgas ciešanas. 

‘Pazemojoša’ izturēšanās var raisīt cietušajā baiļu, ciešanu, nepilnvērtības sajūtu, kas var viņu pazemot un noniecināt, iespējami salaužot viņa fizisko un morālo pretestību vai lai liktu cietušajam rīkoties pret viņa gribu un sirdsapziņu. Turklāt jāņem vērā arī nolūks pazemot vai noniecināt cietušo.

Konkrētajā lietā:

Jalloh kunga lietā Tiesa secināja, ka iestādes nopietni iejaukušās viņa fiziskajā un garīgajā viengabalainībā pret viņa gribu. Viņi piespieda viņu atvemt, lai iegūtu pierādījumus, kurus viņi varēja iegūt ar mazāk pazemojošam metodēm. Veids, kādā apstrīdētais pasākums tika veikts, varēja būt pazemojošs un noniecinošs pieteicējam. Turklāt procedūra bija saistīta ar apdraudējumu pieteicēja veselībai. Pasākums tika veikts tādā veidā, kas radīja pieteicējam gan fiziskas sāpes, gan garīgas ciešanas. Tādējādi Tiesa sprieda, ka bija noticis 3.panta pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma