Tiesības uz kompensāciju

Jūs varat pieprasīt kompensāciju, ja izmeklēšanas cietumā jums ir nodarīts kaitējums, piemēram, ar pārmērīga spēka pielietošanu, fizisku vai verbālu varmācību vai jebkādā citādā veidā. Tādēļ jūs varat pieprasīt kompensāciju gan par materiāliem zaudējumiem, gan par morālo kaitējumu. 

Kompensācija kriminālprocesā

Izmeklētājs uz jūsu sūdzības pamata var ierosināt krimināllietu pret policijas darbiniekiem vai citiem apcietinātajiem. Šādā gadījumā jūs varat lūgt kaitējuma kompensāciju kā cietušais krimināllietā. Ja kompensācijas prasība nevar tikt vai nevar tikt pilnībā apmierināta kriminālprocesa ietvaros, jūs varat pieprasīt jums nodarītā zaudējuma vai kaitējuma atlīdzību, iesniedzot arī civilprasību. Atsevišķos gadījumos jums kā cietušajam var būt tiesības saņemt kompensāciju no valsts. Vairāk par to lasiet likumā Par valsts kompensāciju cietušajiem.

Kompensācija administratīvajā procesā

Iespējams, ka cietuma darbinieku rīcība netiks kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums, bet gan kā disciplinārpārkāpums, ar ko ir pārkāptas jūsu cilvēktiesības. Šādā gadījumā jūs varat pieprasīt kompensāciju no cietuma administrācijas. Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas procedūras ir noteiktas Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma