Jums nepienākas bezmaksas juridiskā palīdzība, lai sagatavotu sākotnējo sūdzību tiesai. Jūs varat izmantot jurista pakalpojumus par saviem līdzekļiem vai arī sagatavot sūdzību pats. 

Ja jūsu sūdzība tiek pieņemta izskatīšanai un par to tiek paziņots Latvijas valdībai, tad varat lūgt tiesai jums nodrošināt juridisko palīdzību. Jums pašam jāatrod jurists un jāapmaksā tā pakalpojumi. Tiesa piešķir noteiktu naudas summu, lai segtu jurista pakalpojumus vienīgi vēlākā procesa stadijā. Summas apjomu nosaka tiesa. Parasti tā sedz izdevumus par dokumentu sagatavošanu, kas nepieciešami lietas izskatīšanai un sarakstei ar tiesu. Taču jums jāapzinās, ka tiesas piešķirtā summa var nesegt visas juridisko pakalpojumu izmaksas.

Atcerieties, ka Latvijas valdībai nav pienākuma jums nodrošināt juridisko palīdzību. Tādēļ ne Latvijas Juridiskās palīdzības administrācija, ne tiesībsargs nevarēs jums nodrošināt juristu jūsu lietas izskatīšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×