Forma

Lai iesniegtu sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, jums ir jāaizpilda veidlapa. Veidlapa un tās aizpildīšanas vadlīnijas ir pieejamas tiesas mājaslapā, bet jūs varat tās lejupielādēt arī šeit:

Lejupielādējiet sūdzības veidlapu
Lejupielādējiet vadlīnijas

Tiesas reglamenta 47. pants skaidro prasības par sūdzības saturu, garumu un struktūru.

Valoda

Jūs varat sagatavot savu sūdzību jebkurā no Eiropas Padomes dalībvalstu valodām. Tiesas mājas lapā gan sūdzības veidlapa, gan informācija par tās iesniegšanu ir pieejama dažādās valodās.

Ja tiesa pieņem jūsu sūdzību, tad turpmākā sarakste notiek vienā no tiesas darba valodām – angliski vai franciski.

Saturs

Tā kā tiesa pieņem vienīgi pilnībā aizpildītas veidlapas, jums jāaizpilda visas obligātās ailes un jāpievieno visa pieprasītā informācija un dokumenti. Visai informācijai jābūt skaidrai un saprotamai. Svarīgi ir atcerēties, ka tiesa ik gadu saņem tūkstošiem sūdzību, tāpēc tā katras sūdzības atbilstību izvērtē ļoti stingri.

Centieties rakstīt vienīgi par faktiem un jautājumiem, kas attiecas uz jūsu cilvēktiesību pārkāpumu. Lai palīdzētu tiesai labāk izprast jūsu situāciju, rakstiet vienkāršā valodā, nenovērsieties no problēmas un izvairieties no emocijām, rupjībām un agresīviem izteikumiem.

Dokumenti

Pievienojiet sūdzībai visus dokumentus, kas ir saistīti ar situāciju, par kuru sūdzaties (t.i., iepriekš rakstītās sūdzības un atbildes uz tām, tiesas spriedumus, citus nolēmumus utt.). Tiesa pieņems tikai tādu sūdzības veidlapu, kura ir precīzi aizpildīta un kurai ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti. Jums ir jāpievieno arī tādi dokumenti, kas pierāda, ka esat sūdzējies par savu tiesību pārkāpumu savas valsts iestādēm un ka pēdējais lēmums ir pieņemts ne vēlāk kā 6 mēnešus pirms sūdzības nosūtīšanas tiesai.

Termiņi

Lai iesniegtu sūdzību par savu cilvēktiesību pārkāpumu, jums vispirms ir jāvēršas Latvijas valsts iestādēs, kas izskata šādas lietas. Sūdzība un visi tiesas pieprasītie papildu dokumenti ir jāiesniedz 6 mēnešu laikā kopš pēdējā Latvijas valsts iestādes vai tiesas nolēmuma jūsu sūdzības lietā. 

Ja jūsu situācijā nav nevienas valsts iestādes, kur sūdzēties, tad 6 mēnešu termiņš tiek skaitīts no nākamās dienas pēc iespējamā pārkāpuma.

Termiņš sūdzības iesniegšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiek skaitīts no pēdējā nacionālās iestādes lēmuma datuma jūsu sūdzības lietā. 

piemērs Ja esat sūdzējies Administratīvajā tiesā par sliktiem cietuma apstākļiem, jums jānosūta sūdzība Eiropas Cilvēktiesību tiesai 6 mēnešu laikā pēc augstākās Administratīvās tiesas instances pēdējā nolēmuma.

Nosūtiet sūdzību savlaicīgi pirms termiņa beigām, jo tas beigsies arī tad, ja pēdējā diena ir brīvdiena vai nedēļas nogale.

svarīgi Jums jānosūta sūdzība, cik ātri vien iespējams, jo tiesa var lūgt jums iesniegt papildu dokumentus, ko neesat pievienojis savai sākotnējai sūdzībai. Jums netiks dots papildu laiks šo dokumentu iesniegšanai. Visi pieprasītie dokumenti jānosūta, pirms beidzies 6 mēnešu periods, citādi jūsu sūdzība tiks noraidīta. 

Adrese

svarīgi Pirms sūdzības un papildu dokumentu nosūtīšanas ir lietderīgi tos nokopēt, ieskenēt vai saglabāt elektroniski. Ja tiesa uzskatīs, ka jūsu sūdzībā trūkst būtiskas informācijas, jums var nākties to rakstīt no jauna. Šādā gadījumā jums netiks dots papildu laiks, tādēļ sākotnējās sūdzības kopija jums noderēs, lai ātrāk aizpildītu jaunu sūdzības veidlapu.

Sūdzība jānosūta uz šādu adresi:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Juridiskā palīdzība

Jums nepienākas bezmaksas juridiskā palīdzība, lai sagatavotu sākotnējo sūdzību tiesai. Tiesa, ja nepieciešams, apmaksās jūsu jurista pakalpojumus tikai tad, ja par jūsu sūdzību tiks paziņots Latvijas valdībai. Uzziniet vairāk par iespējām saņemt juridisko palīdzību.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×