Eiropas Cilvēktiesību tiesa var:

1. Izskatīt jūsu sūdzību par iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu

Tiesa var izskatīt sūdzības par valstīm, kas ir parakstījušas Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Arī Latvija ir starp šīm valstīm.

2. Pieprasīt valstij izmaksāt jums kompensāciju

Ja jūsu sūdzība tiek pieņemta, tiesa var izvērtēt, vai Latvijas valsts iestādes ir pārkāpušas jūsu cilvēktiesības. Ja tiesa konstatē, ka ir noticis jūsu cilvēktiesību pārkāpums, un esat lūdzis arī kompensāciju, tiesa var pieprasīt valstij jums to izmaksāt (parasti noteiktu naudas summu). Valstij tiesas spriedumi ir jāpilda.

Lai saņemtu kompensāciju, jums tā ir jāprasa. Jūs varat prasīt kompensāciju par mantisku zaudējumu vai morālu kaitējumu.

Mantisks zaudējums – reāls naudas vai īpašuma vērtības zaudējums. Mantiska zaudējuma gadījumā jums jāpierāda, kāda ir jūsu zaudētās naudas vai īpašuma vērtība.

Morāls kaitējums – morālas ciešanas cilvēktiesību pārkāpuma dēļ. Morāla kaitējuma gadījumā jūs varat norādīt summu, kādu vēlaties saņemt, taču lēmumu par kompensācijas apjomu pieņem tiesa.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa nevar:

Tiesa var pildīt tikai tos uzdevumus, kas tai uzticēti Eiropas Cilvēktiesību konvencijā. Kā starptautiskai tiesai tai ir ļoti specifiskas funkcijas, un tai nav tādas pašas pilnvaras kā tiesām Latvijā. Tāpēc tā nevar:

  • izskatīt sūdzības par privātpersonu un uzņēmumu rīcību;
  • atsaukt vai grozīt valsts iestāžu vai tiesu nolēmumus;
  • izvērtēt pierādījumus lietās, kas izskatītas nacionālajās tiesās;
  • sodīt valsts amatpersonas vai privātpersonas;
  • izskatīt sūdzības par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumiem;
  • atcelt vai grozīt Latvijas likumus.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×