Jūs varat vērsties ar sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ja uzskatāt, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāpušas Latvijas (vai citas valsts, kas ir parakstījusi Eiropas Cilvēktiesību konvenciju) valsts iestādes vai to darbinieki.

Taču pirms sūdzības iesniegšanas jums jāņem vērā vairāki nosacījumi (sūdzības pieņemšanas prasības):

Jūsu tiesību pārkāpumam jābūt saistītam ar cilvēktiesībām, kas iekļautas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā vai tās protokolos

Tiesa nevar izskatīt lietas, kas nav tieši saistītas ar cilvēktiesībām, ko aizsargā Eiropas Cilvēktiesību konvencija.

piemērs Tiesa nevar izskatīt jūsu sūdzību, ja sūdzaties par valsts nodokļu vai sociālās aizsardzības politiku.

Pārkāpumu ir izdarījusi Latvijas valsts iestāde vai tās darbinieks

Tiesa nevar izskatīt lietas par uzņēmumu, starptautisku organizāciju vai privātpersonu rīcību vai lēmumiem, ja tie nepārstāv Latvijas valsts iestādes.

Jūs varat iesniegt sūdzību vienīgi par pārkāpumu, kas vērsts pret jums vai citu personu, kuru jums ir tiesības pārstāvēt

Jūs nevarat sūdzēties par kādas citas personas cilvēktiesību aizskārumu, ja šī persona jums nav izsniegusi pilnvaru iesniegt sūdzību tās vārdā.  

izņēmums Gadījumā, ja jūsu ģimenes loceklis vai radinieks ir miris vai pazudis iespējama cilvēktiesību pārkāpuma rezultātā, jums ir tiesības iesniegt sūdzību par šādu pārkāpumu savā vārdā, ja jūs šis pārkāpums ir aizskāris personiski un tieši.

Pirms sūdzības iesniegšanas Eiropas Cilvēktiesību tiesā jums vispirms jāvēršas iestādē, kas atbildīga par šādu situāciju risināšanu Latvijā

Eiropas Cilvēktiesību tiesa nevar ierosināt lietu par iespējamo jūsu tiesību aizskārumu, ja jūs vispirms nebūsiet mēģinājis atrisināt problēmu, līdz galam izmantojot tās sūdzību iesniegšanas iespējas, kādas piedāvā Latvijas likumi.

piemērs Ja uzskatāt, ka tiesnesis jūsu lietā nav bijis objektīvs vai neatkarīgs, jums vispirms ir jāprasa viņa atkāpšanās no lietas izskatīšanas. Ja tiesnesis to atsaka, tad jums par to jāsūdzas apelācijas kārtībā augstākā tiesas instancē. Tikai pēc tam jūs varat vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Sūdzība jums jāiesniedz 6 mēnešu laikā pēc pārkāpuma vai pēdējā lēmuma jūsu lietā

Sūdzība un visi tiesas pieprasītie dokumenti jums ir jānosūta 6 mēnešu laikā no pēdējā lēmuma, ko jūsu lietā pieņēmusi Latvijas valsts iestāde vai tiesa. Ja valstī nav iestādes, kur sūdzēties par notikušo pārkāpumu, tad sūdzības iesniegšanas termiņš tiek skaitīts no iespējamā pārkāpuma datuma. Sešu mēnešu periods beidzas tā pēdējā dienā, pat ja tā ir nedēļas nogale vai brīvdiena. Tāpēc nosūtiet sūdzību savlaicīgi pirms termiņa beigām - pasta zīmoga datums uz jūsu sūtījuma tiks uzskatīts par iesniegšanas datumu.

svarīgi Jums jānosūta sūdzība, cik ātri vien iespējams, jo tiesa var lūgt jūs iesniegt papildu dokumentus, ko neesat pievienojis savai sākotnējai sūdzībai. Jums netiks dots papildu laiks šo dokumentu iesniegšanai. Visi pieprasītie dokumenti jānosūta, pirms beidzies 6 mēnešu periods, citādi jūsu sūdzība pēc saņemšanas tiks noraidīta, jo tā neatbilst sūdzības pieņemšanas prasībām.

Jūsu cilvēktiesību pārkāpums nedrīkst būt izskatīts vai atrisināts kādā citā cilvēktiesību institūcijā

Ja pārkāpuma rezultātā nodarītais kaitējums ir novērsts vai kompensēts ar Latvijas tiesas vai valsts iestādes lēmumu, tad Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs jūsus sūdzību, jo tā neatbilst sūdzības pieņemšanas prasībām.

piemērs Ja pirmās instances tiesa jums neļāva tiesas sēdē sniegt paskaidrojumus, bet apelācijas tiesa ir atcēlusi šīs tiesas spriedumu un atļāvusi jums brīvi piedalīties tiesas sēdē, Eiropas Cilvēktiesību tiesa uzskatīs, ka pārkāpums ir novērsts un jūsu sūdzību noraidīs kā neatbilstošu sūdzības pieņemšanas prasībām.

Cilvēktiesību pārkāpuma rezultātā jums nodarīts būtisks kaitējums

Dažos gadījumos, tādos kā iespējamā spīdzināšana, necilvēcīga izturēšanās vai pretlikumīga brīvības ierobežošana, pārkāpuma rezultātā nodarītais ļaunums tiek uzskatīts par būtisku, ņemot vērā šo tiesību īpašo nozīmi. Taču citos gadījumos kaitējumam, ko izraisījis cilvēktiesību pārkāpums, ir jābūt pietiekami būtiskam, lai tiesa lietu izskatītu.

piemērs Ja pārkāpums aizskāris jūsu tiesības uz īpašumu un tā dēļ esat zaudējis 50 EUR, tad tiesa, visticamāk, izvērtēs, vai jūsu sūdzība ir pieņemama izskatīšanai, un to noraidīs.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×