Sūdzības saņemšana

Pēc jūsu sākotnējās sūdzības saņemšanas tiesa pārbauda, vai veidlapa ir precīzi aizpildīta, vai tajā ir ietverta visa būtiskā informācija un vai ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti. Tas var ilgt 1-2 mēnešus.

  • Ja veidlapa ir aizpildīta precīzi un tiesai nav vajadzīga nekāda papildu informācija, sūdzība tiek uzskatīta par saņemtu un iekļauta sarakstā, un gaida savu izskatīšanas kārtu. Jūs par to var neinformēt.
  • Ja jūsu sūdzība nav pilnīga un jums ir jāiesniedz papildu dokumenti, tad tiesa jums nosūta vēstuli, paskaidrojot, kāda informācija trūkst, un norādot, ka jūsu sūdzība nav uzskatīta par saņemtu. Šādā gadījumā jums vēlreiz jānosūta sava sūdzība, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju.

Atbilstība un pieņemšana izskatīšanai

Pēc sūdzības saņemšanas tiesa izvērtēs, vai to var pieņemt izskatīšanai.

Ja jūsu sūdzība ir pieņemta izskatīšanai, tad tā tiek iekļauta sarakstā un gaida savu izskatīšanas kārtu. Jūs par to varat arī nesaņemt nekādu paziņojumu. 

Ja tiesa, izskatot jūsu sūdzību, secina, ka tā neatbilst vienai vai vairākām sūdzības pieņemšanas prasībām, tad aptuveni viena gada laikā jūs saņemsiet tiesas vēstuli par jūsu sūdzības noraidīšanu.

Turpmākā izskatīšana

Ja jūsu sūdzība tiek pieņemta izskatīšanai, tad pati lietas izskatīšana var ilgt 6-7 gadus. Tiesa dod priekšroku noteiktu kategoriju lietām, kuras tā uzskata par steidzamām, piemēram, lietas par bērnu tiesību pārkāpumiem vai personas izdošanas lietas, kurās pastāv risks pieteicēja dzīvībai vai veselībai.

Kad tiesa izskata jūsu sūdzību, tā pieprasa Latvijas valdībai sniegt par to paskaidrojumus. Tiesa var prasīt arī jums sniegt papildu paskaidrojumus vai informāciju. 

Tiesa parasti izskata lietas rakstveida procesā, un tas nozīmē, ka jums nebūs jādodas uz Strasbūru. Izņēmuma gadījumos tiesa var izlemt organizēt tiesas sēdi; par to jūs saņemsiet paziņojumu.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×