dati un privātums

Jūsu personas dati ir cieši saistīti ar jūsu privāto dzīvi, kas savukārt ir aizsargāta ar cilvēktiesībām, konkrēti, tiesībām uz privāto dzīvi. Tādēļ, lai nepārkāptu šīs tiesības, jebkāda ar personas datiem saistīta darbība ir veicama likuma ietvaros.

Šā Gida mērķis ir jums izskaidrot, kas ir personas dati, kādas ir visbiežākās situācijas, kad citas personas apstrādā un izmanto jūsu personas datus, kā tās ar attiecīgajām darbībām var ietekmēt un pārkāpt jūsu tiesības uz privāto dzīvi un kur jūs varat sūdzēties, ja uzskatāt, ka datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesības uz privāto dzīvi

Šā Gida mērķis ir jums izskaidrot, kas ir personas dati, kādas ir visbiežākās situācijas, kad citas personas apstrādā un izmanto jūsu personas datus, kā tās ar attiecīgajām darbībām var ietekmēt un pārkāpt jūsu tiesības uz privāto dzīvi un kur jūs varat sūdzēties, ja uzskatāt, ka datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Par šo Gidu

Šā Gida mērķis ir jums izskaidrot, kas ir personas dati, kādas ir visbiežākās situācijas, kad citas personas apstrādā un izmanto jūsu personas datus, kā tās ar attiecīgajām darbībām var ietekmēt un pārkāpt jūsu tiesības uz privāto dzīvi un kur jūs varat sūdzēties, ja uzskatāt, ka datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×