Slepena jūsu saziņas kontrole un jūsu uzvedības novērošana, kā arī jūsu elektronisko ierīču un datu pārmeklēšana un izņemšana neapšaubāmi ierobežo jūsu tiesības kontrolēt savu personas datu izmantošanu un tādējādi arī jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Ja uzskatāt, ka pret jums veiktās izmeklēšanas un operatīvās darbības ir prettiesiskas un/vai nesamērīgas, jūs varat tās, kā arī valsts iestāžu lēmumus, uz kuru pamata tās tika veiktas, apstrīdēt.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kā šajā sakarā aizstāvēt savas tiesības un pieprasīt kompensāciju gadījumā, kad tās ir pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma