Lēmuma un darbības tiesiskumu jūs varat apstrīdēt kompetentajā iestādē, ja jūsu ierīces, kas satur elektroniskos datus, vai paši elektroniskie dati ir pārmeklēti un izņemti un jūs uzskatāt, ka pārmeklēšana un izņemšana:

  • nav veikta saskaņā ar likuma normām un/vai 
  • nav bijusi nepieciešama citu leģitīmu interešu aizsardzībai un nav samērīga ar tām.

Prasības ir atšķirīgas atkarībā no tā, vai pārmeklēšana vai izņemšana veikta izmeklēšanas darbību vai operatīvo darbību ietvaros. Izmeklēšanas darbības var veikt tikai kriminālprocesa ietvaros, bet operatīvās darbības arī bez saistības ar kriminālprocesu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma