Pārmeklēšanu var veikt tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas atļauju, kas noformēta lēmuma formā, taču izņemšana ir atļauta ar procesa virzītāja, parasti izmeklētāja, lēmumu.

Tādēļ jūs varat:

  • pārsūdzēt izmeklēšanas tiesneša, tiesas vai procesa virzītāja lēmumu, ja nepiekrītat tam, ka pārmeklēšana vai izņemšana bija nepieciešama, un to vērtējat kā nesamērīgu iejaukšanos jūsu privātajā dzīvē; 
  • apstrīdēt pašu darbību, ko veicis izmeklētājs vai cita kompetenta amatpersona, ja šī darbība veikta, neievērojot kompetentās iestādes lēmumu, atbilstošās likuma normas un/vai nesamērīgā, agresīvā veidā.

Izmeklēšanas tiesneša, tiesas vai procesa virzītāja lēmuma pārsūdzēšana

Izmeklēšanas tiesneša pieņemtu lēmumu jūs varat pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesas priekšsēdētājam. Vispārējās jurisdikcijas tiesas priekšsēdētājs pieņems galīgo lēmumu, kas nebūs pārsūdzams.

Ja lēmumu pieņēmusi tiesa, jūs to varat pārsūdzēt augstākai vispārējās jurisdikcijas tiesai. Lēmumu, ko pieņēmis kriminālprocesa virzītājs, kas parasti ir izmeklētājs, var apstrīdēt uzraugošajam valsts prokuroram.

Jūs varat sūdzēties gan rakstveidā, gan mutvārdos. Ja sūdzaties mutvārdos, jūsu argumenti ir jāprotokolē un jāparaksta gan jums, gan personai, kas tos protokolējusi. Ja jūs nesaprotat latviešu valodu – valodu, kurā notiek kriminālprocess un kurā tiek pieņemti lēmumi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību valodā, kuru protat.

Sūdzību jūs varat iesniegt jebkurā pirmstiesas kriminālprocesa brīdī, kamēr krimināllieta nav nodota tiesai.

Izmeklēšanas darbību apstrīdēšana

Procesa virzītājs, parasti izmeklētājs vai viņa norīkotas institūcijas un personas, ir tiesīgs veikt speciālās izmeklēšanas darbības.

Jūs varat sūdzēties:

  • procesa virzītājam, proti, izmeklētājam, ja attiecīgo darbību veikusi cita, izmeklētāja norīkota persona (izmeklēšanas grupas loceklis vai procesuālā uzdevuma izpildītājs);
  • uzraugošajam valsts prokuroram, ja attiecīgo darbību veicis izmeklētājs.

Ja nepiekrītat lēmumiem, kurus pieņēmis vai nu uzraugošais valsts prokurors, vai procesa virzītājs, jūs varat sūdzēties amatā augstākam prokuroram, kura lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Jūs varat sūdzēties gan rakstveidā, gan mutvārdos. Ja sūdzaties mutvārdos, jūsu argumenti ir jāprotokolē un jāparaksta gan jums, gan personai, kas tos protokolējusi. Ja jūs nesaprotat latviešu valodu – valodu, kurā notiek kriminālprocess un kurā tiek pieņemti lēmumi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību valodā, kuru protat.

Sūdzību jūs varat iesniegt jebkurā pirmstiesas kriminālprocesa brīdī, kamēr krimināllieta nav nodota tiesai.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma