Lietas kopsavilkums

Rotaru pret Rumāniju


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2000. gada 4. maijs

Fakti
Administratīvās tiesvedības laikā, kurā pieteicējs Rotaru kungs bija iesaistīts kā pieteicējs, tiesā tika iesniegta Rumānijas izlūkošanas dienesta (RID) vēstule. Vēstule cita starpā saturēja informāciju par Rotaru kunga politiskajām aktivitātēm un norādīja uz to, ka viņš ir bijis ekstrēmi labējā spārna „leģionāru” kustības loceklis. Rotaru kungs uzsāka tiesvedību pret RID, pieprasot vēstules satura izmainīšanu vai tās iznīcināšanu, jo, pēc viņa domām, tā saturēja nepatiesu un apmelojošu informāciju. Prasību tiesas noraidīja, jo tiesu iestādēm nebija jurisdikcijas iznīcināt vai mainīt informāciju, kas ietverta RID sagatavotā vēstulē.

Sūdzība
Pieteicējs sūdzējās par viņa tiesību uz privātumu aizskārumu, jo RID rīcībā bija dati par viņa privāto dzīvi, turklāt bija neiespējami atspēkot nepatieso informāciju.

Tiesas secinājumi
Tiesa sprieda, ka RID rīcībā esošās informācijas par pieteicēja privāto dzīvi uzglabāšana un izmantošana nebija īstenota \"saskaņā ar likumu\", jo likums bija formulēts pārāk vispārīgi un neparedzēja drošības pasākumus indivīdiem, lai aizsargātu viņu privātās dzīves. Tādējādi tiesības uz Rotaru kunga privāto dzīvi bija pārkāptas.

Tiesa uzsvēra, ka RID vēstule saturēja dažāda veida informāciju par Rotaru kunga dzīvi, jo īpaši par viņa studijām, politiskajām aktivitātēm un viņa sodāmību. Tiesas ieskatā rīcība ar šādu informāciju, ja to ievāc sistemātiski un glabā failos, kas atrodas valsts aģentu rīcībā, pārkāpj indivīda tiesības uz privāto dzīvi

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma