Pieprasījums darba devējam

Jums ir tiesības pieprasīt, lai darba devējs aktualizē, labo vai dzēš par jums savākto privāto informāciju.

Sūdzība Datu valsts inspekcijai

Ja darba devējs atsakās to darīt, jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā. Jūsu tiesības pieprasīt savu datu aktualizēšanu, labošanu vai dzēšanu ir ļoti svarīgas īpaši tad, ja vēlaties darba attiecības izbeigt un tādējādi vairs nebūt saistīts ar attiecīgo darba devēju.

Savā iesniegumā jums jānorāda:

  • kādu darbību jūs gaidāt no darba devēja; 
  • argumenti tam, kādēļ darba devējam būtu jāizpilda jūsu  pieprasījums;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno iesniegumam.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā un turklāt pieprasīt kompensāciju sakarā ar Datu valsts inspekcijas atteikumu. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, un citas prasības varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai darba devējs rīkojies likumīgi, un, ja nepieciešams, liks Datu valsts inspekcijai uzlikt darba devējam par pienākumu aktualizēt, labot vai dzēst jūsu privāto informāciju. Tiesa var arī uzlikt darba devējam par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju, ja to esat pieprasījis.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma