Prasība tiesā

Pirms iesniedzat oficiālu pieteikumu tiesā, jums jāinformē jūsu darba devējs – fiziskā persona, privāta sabiedrība vai valsts iestāde – par savu nodomu un jānoskaidro, vai tas nav gatavs jums piešķirt kompensāciju bez tiesas iesaistes. Ja sarunu ceļš nešķiet efektīvs, jūs darba devēja rīcību varat apstrīdēt  vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā).

Jūsu pieteikums

Savā pieteikumā jums jānorāda:

  • likuma normas, kas paredz jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju;
  • darba devēja rīcība, kas, jūsuprāt, bija prettiesiska vai nesamērīga, un argumenti tam, kādēļ tā uzskatāma par prettiesisku vai nesamērīgu;
  • tiesību normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas; 
  • pieprasītās kompensācijas apmērs;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno pieteikumam.

Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, varat uzzināt Civilprocesa likumā.

Tiesas nolēmums

Vispārējās jurisdikcijas tiesa (civilā tiesa) novērtēs, vai darba devējs rīkojies tiesiski. Ja tiesa konstatēs, ka darba devējs rīkojies prettiesiski un nodarījis jums kaitējumu, tā var uzlikt darba devējam par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma