Videonovērošana

Pēdējos gadu desmitos prakse darbavietās uzstādīt videokameras ir ievērojami paplašinājusies. Attiecīgā tehnoloģija īpaši plaši tiek izmantota publiski pieejamās darbavietās, tādās kā iepirkšanās centri, kā arī ierobežotam personu lokam pieejamās vietās, tādās kā skolas vai slimnīcas.
Lietas kopsavilkums

Halford pret Apvienoto Karalisti


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
1997. gada 25. jūnijs

Fakti
Pieteicēja Halford kundze strādāja policijā. Pēc tam, kad tika atteikta viņas paaugstināšana amatā, viņa uzsāka tiesvedību Darba strīdu tiesā, sūdzoties par to, ka viņa esot tikusi diskriminēta dzimuma dēļ. Halford kundze apgalvoja, ka daži policijas darbinieki noklausījušies viņas telefona sarunas, kuras viņa veikusi no sava biroja, ar mērķi tiesvedībā izmantot iegūto informāciju pret viņu.

Sūdzība
Halford kundze sūdzējās par to, ka viņas telefona sarunu noklausīšanās viņas darba vietā pārkāpa viņas tiesības uz privāto dzīvi. 

Tiesas secinājumi
Tiesa sprieda, ka, tā kā neeksistēja likums, kas noteiktu un atļautu telefona sarunu noklausīšanos iekšējā telefonu komunikācijas sistēmā ārpus publiskā tīkla, Halford kundzes tiesības uz privāto dzīvi tikušas pārkāptas. 

Tiesa secināja, ka Halford kundze pamatoti sagaidīja, ka tiks ievērots viņas privātums zvaniem no viņas biroja telefona, ņemot vērā, ka:

  • Viņai kā Galvenā Konstebla palīgam bija atsevišķs kabinets, kur viens no telefoniem bija speciāli paredzēts viņas privātajai lietošanai.

  • Pieteicēja netika brīdināta par to, ka viņas telefona sarunas darbavietā varētu tikt noklausītas.

  • Pieteicējai bija sniegta garantija, ka viņa var izmantot sava biroja telefonus savas dzimuma diskriminācijas lietas mērķiem. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma