Videonovērošana

Pēdējos gadu desmitos prakse darbavietās uzstādīt videokameras ir ievērojami paplašinājusies. Attiecīgā tehnoloģija īpaši plaši tiek izmantota publiski pieejamās darbavietās, tādās kā iepirkšanās centri, kā arī ierobežotam personu lokam pieejamās vietās, tādās kā skolas vai slimnīcas.
Lietas kopsavilkums

Copland pret Apvienoto Karalisti


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 3. aprīlis

Fakti
Pieteicēja Copland kundze bija valsts koledžas darbiniece. Viņas telefona (zvanītie numuri, zvanu datumi, laiks un garums), e-pastu (e-pastu adreses, datumi un laiks, kādos sūtīti e-pasti) un interneta (apmeklētās tīmekļa vietnes, apmeklējumu laiks un ilgums) lietojumu pārraudzīja viņas darbavieta, lai noskaidrotu, vai viņa pārmērīgi nelieto koledžas aprīkojumu personīgajām vajadzībām. 

Sūdzība
Copland kundze sūdzējās, ka viņas komunikāciju un interneta lietošanas pārraudzība darbavietā pārkāpa viņas tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesas secinājumi
Tiesa sprieda, ka, tā kā nepastāvēja likums, kas ļautu darba devējiem kontrolēt viņu darbinieku telefona sarunas, e-pastus un interneta lietojumu, Copland kundzes darbību pārraudzība pārkāpa viņas tiesības uz privāto dzīvi.

Tiesa atzīmēja, ka pieteicēja varēja pamatoti sagaidīt viņas telefona, e-pastu un interneta lietojuma privātumu darbavietā, jo viņa nebija brīdināta par to, ka šādas darbības varētu pārraudzīt un viņa nebija devusi tām savu piekrišanu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma