Pieprasījums datu pārzinim

Jums ir tiesības pieprasīt, lai persona vai iestāde, kas apstrādā jūsu datus, tos labo, aktualizē  vai dzēš.

Sūdzība Datu valsts inspekcijai

Ja datu pārzinis atteicies to darīt, jums ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā. Savā pieteikumā jums jānorāda:

  • kādu rīcību jūs gaidāt no datu pārziņa;    
  • argumenti tam, kādēļ datu pārzinim vajadzētu jūsu pieprasījumu apmierināt;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno pieteikumam.

Datu valsts inspekcija novērtēs, vai datu pārzinis rīkojies tiesiski, un, ja nepieciešams, uzliks tam par pienākumu labot vai dzēst jūsu personas datus.

Pārsūdzēšana administratīvajā tiesā

Ja neesat apmierināts ar Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu, jūs to varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā un turklāt pieprasīt kompensāciju sakarā ar Datu valsts inspekcijas atteikumu. Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, varat uzzināt Administratīvā procesa likumā.

Administratīvā tiesa novērtēs, vai datu pārzinis rīkojies tiesiski, un, ja nepieciešams, var likt Datu valsts inspekcijai uzlikt datu pārzinim par pienākumu labot, aktualizēt vai dzēst jūsu personas datus. Tiesa var arī uzlikt datu pārzinim par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju, ja to esat pieprasījis.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×