Tiesības uz datu labošanu

Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu labošanu, ja apstrādājamie dati ir neprecīzi. Jūs varat pieprasīt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, šādā situācijā iesniedzot nepieciešamo papildu informāciju. 

Tiesības uz datu dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam)

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu apstrādājamie personas dati tiktu dzēsti, ja pastāv vismaz viens no Vispārīgajā datu aizsardzības regulā minētajiem nosacījumiem. Būtiskākie nosacījumi ir šādi:

  • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai apstrādāti; 
  • jūsu dati ir apstrādāti nelikumīgi.

piemērs Jūs varat pieprasīt jūsu attēlu dzēšanu no interneta vietnēm, kā arī pieprasīt, lai meklētājprogrammas, tādas kā Google Inc. dzēš saites uz jūsu attēliem, ja kāds tos publicējis bez jūsu piekrišanas vai bez cita likumīga pamata.

piezīme Šīs tiesības tiek sauktas arī par tiesībām ‘tikt aizmirstam’.

Tomēr datu lietotājs (pārzinis) var noraidīt jūsu pieprasījumu, ja datu apstrāde ir nepieciešama noteiktiem, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzētiem mērķiem.

piemērs Ja jūs esat iesaistīts krimināllietas izmeklēšanā, jūsu personas dati netiks dzēsti no krimināllietas materiāliem, ja tie ir nepieciešami turpmākajā izmeklēšanas procesā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma