Pirmkārt un galvenokārt jums ir tiesības piekļūt uzglabātajai informācijai par jums. Taču jums ir tiesības iegūt arī šādu informāciju:

Mērķis

Kāds ir jūsu datu apstrādes mērķis?

Datu kategorijas

Kādas personas datu kategorijas tiek apstrādātas?

Pamatojums

Kāds ir jūsu datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Datu saņēmējs

Kas (indivīds, privāta sabiedrība vai valsts iestāde) ir saņēmis jūsu personas datus?

Avots

No kādiem avotiem jūsu personas dati ir iegūti?

Glabāšanas laikposms

Kāds ir paredzētais laikposms jūsu personas datu glabāšanai?

Datu lietotājs (pārzinis) var daļēji vai pilnībā atteikt jums pieeju pieprasītajai informācijai, ņemot vērā neapšaubāmu nepieciešamību aizsargāt citas svarīgas intereses.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma