Prasība tiesā

Ja videonovērošanu veikusi un videoierakstus izdarījusi fiziskā persona vai privāta sabiedrība un jūs uzskatāt, ka ar šīm darbībām ir aizskartas jūsu tiesības kontrolēt savu personas datu izmantošanu, jūs varat iesniegt prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā).

Pirms iesniedzat oficiālu pieteikumu tiesā, jums jāinformē datu lietotājs par savu nodomu un jānoskaidro, vai tas nav gatavs jums piešķirt kompensāciju bez tiesas iesaistes. Ja sarunu ceļš nešķiet efektīvs, jūs datu lietotāja rīcību varat pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas tiesā (civilajā tiesā).

Jūsu pieteikums

Savā pieteikumā jums jānorāda:

  • likuma normas, kas paredz jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju;
  • datu lietotāja darbības, kas, jūsuprāt, bija prettiesiskas, un argumenti tam, kādēļ tās uzskatāmas par prettiesiskām vai nesamērīgām;
  • tiesību normas, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas; 
  • pieprasītās kompensācijas apmērs;
  • dokumenti, kas pamato jūsu viedokli, ja tādi ir. Šo dokumentu kopijas jāpievieno pieteikumam.

Vairāk par to, kā sagatavojams pieteikums, varat uzzināt Civilprocesa likumā.

Tiesas nolēmums

Vispārējās jurisdikcijas tiesa (civilā tiesa) novērtēs, vai datu lietotājs rīkojies tiesiski.

Ja tiesa konstatēs, ka datu lietotājs rīkojies prettiesiski un nodarījis jums kaitējumu, tā var uzlikt datu lietotājam par pienākumu izmaksāt jums kompensāciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma