Novērošana privātā telpā

Videonovērošanas sistēmas bieži ir uzstādītas privātās telpās, kas pieder vai ko izmanto privātas personas vai institūcijas, bet šīs telpas noteiktā apjomā var būt publiski pieejamas sabiedrībai, piemēram, tirdzniecības centros, privātskolās, privātās slimnīcās vai dažādu privātu sabiedrību birojos.  Atsevišķās vietās, kur cilvēki cer uz lielāku privātumu, tādās kā tualetes un pielaikošanas kabīnes, videonovērošana nav pieļaujama.

Videonovērošana privātā telpā ir atļauta tikai īpašos Vispārīgajā datu aizsardzības regulā izsmeļoši norādītos gadījumos.

Informētas personas novērošana un piekrišana

Ievērojiet, ka, tiklīdz esat iegājis privātā telpā, kur tiek realizēta videonovērošanas politika, jūs jau esat piekritis šai politikai. Tādēļ, lai jūsu piekrišana būtu spēkā, jums jābūt informētam par to, ka tiek veikta videonovērošana. Informēšanai parasti tiek izmantoti speciāli simboli un zīmes. Atbildīgajai personai vai institūcijai ir pienākums jūs informēt par videonovērošanas mērķi un metodi un darīt jums zināmu, kas apstrādā jūsu datus. Šāda informācija parasti tiek sniegta informatīvā aprakstā.

Samērīgums

Pat ja esat piekritis būt par videonovērošanas subjektu privātā telpā, filmēšanai, ierakstīšanai un tālākai jūsu attēlu ietveroša videomateriāla apstrādei jābūt samērīgai, citiem vārdiem sakot, nepieciešamai un piemērotai konkrētā leģitīmā mērķa sasniegšanai, un tā nedrīkst būt pārāk plaša. Proti, papildu dati, kas nav nepieciešami citu leģitīmu interešu aizsardzībai, nedrīkst tikt vākti. Videoierakstu, kurā fiksēts jūsu attēls, nedrīkst uzglabāt ilgāk, nekā nepieciešams, vai apstrādāt citiem, nevis sākotnēji noteiktajiem mērķiem, ja vien jūs tam neesat devis piekrišanu.

Izpaušana

Videoierakstus, kuros ir fiksēts jūsu attēls, nedrīkst rādīt vai izplatīt citām personām bez jūsu piekrišanas, izņemot īpašus likumā izsmeļoši norādītus gadījumus.

Ja uzskatāt, ka videonovērošana bijusi prettiesiska un/vai nesamērīga, jums ir tiesības sūdzēties. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties

Uzziniet vairāk par jūsu attēlu ietveroša videoieraksta rādīšanu vai izplatīšanu.
Uzziniet vairāk par videonovērošanu nozieguma kontekstā.
Uzziniet vairāk par videonovērošanu darbavietā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma