Daudzējādā diskriminācija

Dažkārt attieksme pret personu var būt citāda nekā pret pārējām personām līdzīgā situācijā vienlaikus vairāku iemeslu dēļ. Šādā gadījumā var tikt konstatēta daudzējādā diskriminācija.

Daudzējādā diskriminācija izpaužas gadījumos, kad indivīds tiek diskriminēts vienlaikus uz dažādiem pamatiem. Piemēram, attieksme pret konkrētu personu ir mazāk labvēlīga nekā pret citām personām ne tikai šīs personas etniskās piederības, bet arī dzimuma (grūtniecības) vai invaliditātes dēļ. 

piemērs Daudzējādā diskriminācija  konstatējama gadījumā, kad darba devējs ir gatavs pieņemt darbā latviešu izcelsmes sievietes vai romu vīriešus, bet ne romu sievietes, vai gadījumā, kad ieeja naktsklubā ir atļauta visām sievietēm un heteroseksuāliem vīriešiem, bet liegta homoseksuāliem vīriešiem.

Šis Gids sniedz sīkāku informāciju par ikdienas dzīves jomām, kurās diskriminācija izpaužas visbiežāk. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma