Vecums – tas nozīmē noteiktu gadu skaitu vai piederību pie noteiktas vecuma grupas, vai gluži vienkārši to, ka cilvēks ir jauns vai vecs.

Diskriminācijas aizliegums var būt pārkāpts, ja personai tiek liegtas noteiktas tiesības un pret to izturas citādi (labāk vai sliktāk), nekā pret pārējiem cilvēkiem tikai šīs personas vecuma dēļ. Turklāt diskriminācija var izpausties dažādos veidos un ne vienmēr ir tieša un atklāta. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs prastu atpazīt dažādus diskriminācijas veidus.

Darba attiecības

Vecuma diskriminācija var izpausties dažādās dzīves jomās, bet visbiežāk – darba  attiecībās. Lai gan vecuma diskriminācija ir uzskatāma par prettiesisku visās darba tiesisko attiecību fāzēs, tostarp darba sludinājumos, darba aprakstos, intervijās, darbā pieņemšanā, algas un darba slodzes noteikšanā, darba izpildes novērtēšanā, apmācībā, paaugstināšanā amatā, atbrīvošanā no darba utt., tomēr tā visai bieži mēdz izpausties visās šajās fāzēs. 

piemērs Darba sludinājums, kurā norādīts, ka tiek meklēta viesmīle – jauna un pievilcīga sieviete –, vai kurš par 50 gadiem vecākiem cilvēkiem laupa drosmi pieteikties darbā, ir diskriminējošs. Ja darba devējs nepiedāvā apmācību darbiniekam tikai tāpēc, ka tas jau ir pārkāpis 55 gadu slieksni vai drīz sasniegs pensionēšanās vecumu, šāda rīcība var tikt uzskatīta par diskrimināciju. 

Tomēr darba tiesiskajās attiecībās pastāv arī izņēmumi, proti, dažos gadījumos atšķirīga attieksme vecuma dēļ var būt objektīvi pamatota un attaisnojama, jo tās mērķis ir tiesisks. 

Dažādi ar vecumu saistīti izņēmumi tiek piemēroti arī preču un pakalpojumu jomā

piemērs Parasti valsts politika ir tāda, ka jauniešiem līdz noteikta vecuma sasniegšanai, visbiežāk – līdz 18 gadiem, tiek liegta pieeja noteiktām precēm vai pakalpojumiem. Piemēram, vairumā valstu, tostarp arī Latvijā, par 18 gadiem jaunākām personām ir liegta iespēja iegādāties alkoholu un apmeklēt naktsklubus. 

Šis Gids sniedz sīkāku informāciju par ikdienas dzīves jomām, kurās diskriminācija izpaužas visbiežāk. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma