Daudzi cilvēki sliecas domāt, ka diskriminācija parasti notiek atklātā veidā. Tomēr tā var izpausties dažādos veidos. Visizplatītākie diskriminācijas veidi ir tiešā un netiešā diskriminācija, aizskaršana, norādījums diskriminēt, nelabvēlīgu seku radīšana (pakļaušana netaisnībai)  un piemērotu apstākļu nenodrošināšana. 

Lai varētu novērtēt, vai attieksme pret jums vai kādu citu nav diskriminējoša, ir svarīgi zināt veidus, kādos diskriminācija mēdz izpausties. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā sīkāk tiek izskaidroti dažādi diskriminācijas veidi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma