Atbildība

Naida nozieguma izdarītājs ir atbildīgs par savu rīcību, un atbildība ir atkarīga no konkrētā nozieguma veida un smaguma.

Naida noziegumi ir ļoti bīstami prettiesiski nodarījumi, un aizspriedumainais motīvs var tikt atzīts par atbildību pastiprinošu apstākli. Tas nozīmē, ka nodarījums ir uzskatāms par sevišķi bīstamu, jo izdarīts aizspriedumaina motīva dēļ.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Tiesības uz taisnīgu tiesu tiek piemērotas visām atbildības formām. Gan nozieguma izdarītājam, gan cietušajam ir tiesības un pienākumi tiesas procesā. Uzziniet vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā skaidrotas dažādas naida noziegumam atbilstošās atbildības formas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma