Ja naida nozieguma rezultātā esat guvis fizisku vai morālu traumu vai jūsu īpašums ir bojāts vai iznīcināts, vai jūsu ģimenes loceklis vai tuvs radinieks ir miris, jums ir tiesības tikt atzītam par cietušo kriminālprocesā.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Tiesības uz taisnīgu tiesu tiek nodrošinātas visiem naida noziegumos cietušajiem. Gan cietušajam, gan arī nozieguma izdarītājam ir gan tiesības, gan pienākumi tiesas procesā.

Uzziniet vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā skaidrotas dažādas situācijas, kādās persona var kļūt par naida nozieguma upuri. Šeit varat uzzināt arī to, kā saņemt palīdzību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma