Reproduktīvās tiesības

Jums ir tiesības saglabāt savu reproduktīvo un seksuālo veselību augstākajā sasniedzamajā līmenī un brīvi pieņemt jebkādu ar to saistītu lēmumu. Jūsu reproduktīvās tiesības ir daļa no cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz veselību un tiesībām uz privāto dzīvi.
Lietas kopsavilkums

Evans pret Apvienoto Karalisti


Eiropas Cilvēktiesību tiesa
2007. gada 10. aprīlis

Fakti
Pieteicēja Evans kundze ar savu tā laika partneri J kungu izņēma un apaugļoja savas olšūnas, jo viņai bija olnīcu audzējs, kuru vajadzēja operēt. Viņi abi parakstīja piekrišanu in vitro fertilizācijai (IVF) jeb ārpusķermeņa apaugļošanas procedūrai, kura paredzēja, ka ikviens no viņiem var jebkurā laika atsaukt savu piekrišanu pirms embrijs tiek ievietots Evans kundzes dzemdē. Pēc pusgada viņu attiecības izjuka, un J kungs ziņoja klīnikai, ka embriji ir jāiznīcina. Evans kundze uzsāka tiesvedību, jo viņa vēlējās saglabāt embrijus, taču bez panākumiem.

Sūdzība
Evans kundze sūdzējās, ka likuma normas, kas atļāva J kungam atsaukt savu piekrišanu pēc viņas olšūnu apaugļošanas ar viņa spermu, pārkāpa viņas tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, ko aizsargā Konvencijas 8.pants.

Tiesas secinājumi
Tiesa uzsvēra, ka tiesības uz privāto dzīvi aptver gan tiesības kļūt, gan tiesības nekļūt par vecāku. Tiesas ieskatā arī pieteicējas vēlēšanās paturēt konkrētās apaugļotās olšūnas un izmantot tās, lai dotu dzīvību bērnam, kas ir ģenētiski ar viņu saistīts (kas citādi būtu neiespējami) tiek aptverta ar privātās dzīves jēdzienu. 

Tiesa pamatoja savu spriedumu uz vairākiem secinājumiem:

  • IVF procedūras izmantošana raisa jūtīgus morālas un ētiskas dabas jautājumus pret straujo medicīnisko un zinātnisko atklājumu attīstību, tādēļ valsts iestādes atrodas labākā pozīcijā, lai pieņemtu sabiedrībai pieņemamus lēmumus.

  • Eiropas valstu starpā nav vienprātības attiecībā uz IVF regulējumu vai attiecībā uz stadiju procedūrā, kurā dzimumšūnas devēja piekrišana kļūst neatsaucama.

  • Likuma normas bija izklāstītas skaidri. Tādēļ Evans kundze laikā, kad pieņēma lēmumu veikt IVF, zināja par visām šāda lēmuma sekām, tai skaitā par to, ka J kungam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu implantācijai jebkurā laikā.

Šo secinājumu rezultātā Tiesa neuzskatīja, ka Evans kundzes tiesībām uz lēmumu kļūt par vecāku ir lielāks svars kā J kunga tiesībām uz lēmumu neradīt ģenētiski radniecīgu bērnu ar viņu. Attiecīgi netika konstatēts Konvencijas 8.pants pārkāpums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma