Informācija par savu izcelsmi

Jums ir tiesības piekļūt informācijai par savu izcelsmi. Šī informācija var ietvert:

  • jūsu bioloģisko vecāku identitāti,
  • ziņas par jūsu dzimšanas apstākļiem, piemēram, dzimšanas laiku un vietu, 
  • ja esat atradenis – jebkādas ziņas par jūsu atrašanas apstākļiem,

svarīgi Atradeņi ir bērni, kuri pēc piedzimšanas tikuši pamesti vai nu slimnīcā, vai kur citur un par kuru izcelsmi nav pierādījumu.

  • ziņas par jūsu bērnību, kas pavadīta aprūpē.

Bērni valsts aprūpē

Ja kā bērns esat atradies valsts aprūpē, iespējams, ka jūs vēlaties iegūt informāciju par saviem audžuvecākiem vai adoptētājiem, vai citām personām, kuras par jums gādājušas, par vietām, kur esat dzīvojis, par savu agrāko veselības stāvokli un citiem apstākļiem, kas saistīti ar jūsu audzināšanu.

Personām, kuras kā bērni atradušās valsts aprūpē, ir īpaša interese iegūt informāciju, kas tām nepieciešama, lai izprastu savas agrīnās attīstības īpatnības, kuras sakņojas bērnībā.

Pieeja informācijai

Jebkura informācija, kas saistīta ar jūsu izcelsmi, ir jūsu personas dati, un tādējādi to aizsargā tiesības uz privāto dzīvi.

Uzziniet vairāk par tiesībām uz pieeju saviem datiem.

Uzziniet vairāk par to, kā pieprasīt informāciju par savu izcelsmi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma