Kompetentā iestāde

Ja vēlaties iegūt vispārīgu informāciju par savu izcelsmi no Fizisko personu reģistra, jums jāiesniedz pieprasījums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

Īpaša informācija par savu dzimšanu un adopciju, kas iekļauta dzimšanas reģistrā, jums jāpieprasa no jūsu pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas.

Jebkādu citu informāciju par jūsu adopciju varat pieprasīt no jūsu pašvaldības bāriņtiesas.

Ja jūsu pieprasītā informācija minētajās iestādēs vairs neglabājas, bet ir nodota Valsts arhīvam, šīm iestādēm vajadzētu jums paskaidrot, kā pieprasīt informāciju no arhīva.

Pieprasījuma apstrāde

Praksē jums nevajadzētu saskarties ar pārāk lieliem sarežģījumiem, ja vēlaties saņemt un esat pieprasījuši informāciju par savu izcelsmi.

Ja vēlaties iegūt ierobežotas pieejamības informāciju, kas nav publiski pieejama, tad pieprasījumā jānorāda iemesli, kuru dēļ jums šī informācija vajadzīga. Attiecīgā iestāde novērtēs jūsu pieprasījumu un izlems, vai dot jums pieeju šādai informācijai. 

Pieņemot šādu lēmumu, tiks izsvērtas jūsu tiesības iegūt informāciju par savu izcelsmi salīdzinājumā ar to personu tiesībām uz privātumu, par kurām jūs interesējaties. Tādēļ, ņemot vērā konkrēto situāciju, iestāde var atteikties apmierināt jūsu pieprasījumu vai var to apmierināt tikai daļēji. Attiecīgajā lēmumā jābūt ietvertam tā pamatojumam un norādei uz to, kur un kā šo lēmumu var pārsūdzēt.

Lēmums

Iestādei, kas apstrādā jūsu pieprasījumu, lēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad tā šo priekšlikumu rakstveidā vai mutvārdos saņēmusi. Ja tā jums atsaka pieeju pieprasītajai informācijai, tai jāpaskaidro atteikuma iemesli un jānorāda, kur un kā jūs varat tās lēmumu pārsūdzēt. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Maksa

Kaut arī jums ir tiesības uz pieeju informācijai par savu izcelsmi, iestāde var pieprasīt, lai jūs sedzat izmaksas, kas saistītas ar pieprasītās informācijas savākšanu vai attiecīgo dokumentu kopēšanu. Šāda maksa nedrīkst pārsniegt faktiskās izmaksas, kas radušās, lai savāktu informāciju.

izņēmums Jums ir tiesības pieprasīt savus datus no Iedzīvotāju reģistra divas reizes gadā bez maksas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma