Vispārīga informācija par jūsu izcelsmi

Latvijā vispārīga informācija par jums un jūsu izcelsmi tiek glabāta fizisko personu reģistrā. Šis reģistrs satur, piemēram, informāciju par jebkura Latvijas iedzīvotāja dzimšanu, adopciju, vecākiem, laulību un bērniem. 

Fizisko personu reģistru uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Adoptētie bērni

Ja esat adoptēts, reģistrā būs informācija par jūsu adoptētājiem (juridiski atzītiem), bet ne par jūsu bioloģiskajiem vecākiem. Tādā gadījumā sīkāku informāciju par savu izcelsmi varat meklēt dzimšanas reģistros un bāriņtiesu reģistros.

svarīgi Informācija par jūsu adopciju jums nebūs pieejama pirms pilngadības sasniegšanas.

Sīkāka informācija par jūsu izcelsmi

Informācija par jūsu dzimšanas apstākļiem, jums doto vārdu un uzvārdu, kā arī jūsu bioloģiskajiem vecākiem ir iekļauta dzimšanas reģistrā, ko uztur dzimtsarakstu nodaļas. Šajā reģistrā ir atrodama arī informācija par paternitātes noteikšanu vai atzīšanu un adopciju.

svarīgi Ja esat atradenis, tad dzimšanas reģistrā jūs neatradīsiet nekādu informāciju par saviem bioloģiskajiem vecākiem.

Plašāka informācija par jūsu izcelsmi

Ja jums jau ir kāda identificējoša informācija par saviem bioloģiskajiem vecākiem, audžuvecākiem vai adoptētājiem, bet jūs vēlētos uzzināt par viņiem ko vairāk, piemēram, viņu kontaktinformāciju vai pašreizējo dzīvesvietu, šo informāciju varat meklēt fizisko personu reģistrā. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka privātās dzīves aizsardzības nolūkā šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiski pieejama.

Informācijas pieprasīšana

Lai no konkrētiem reģistriem iegūtu informāciju par savu izcelsmi, jums jāiesniedz pieprasījums par attiecīgo reģistru atbildīgajai iestādei. Uzziniet vairāk par to, kā pieprasīt informāciju par savu izcelsmi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma