Bērna pārvietošana uz citu valsti

Pēc laulības šķiršanas vai partnerattiecību izjukšanas var gadīties tā, ka jūs vēlaties vai jūsu bijušais dzīvesbiedrs vēlas pārcelties uz citu valsti, ņemot līdzi jūsu kopīgo bērnu. Iespējams, jūsu bērna otrs vecāks jau ir aizvedis viņu uz citu valsti.

Pārcelšanās uz citu valsti kopā ar bērnu

Gan vecāka, gan bērna iespēja baudīt vienam otra sabiedrību ir ģimenes dzīves pamatprincips. Viņu vēlmi un iespēju dzīvot kopā un savstarpēji sazināties aizsargā  cilvēktiesības, proti, tiesības uz ģimenes dzīvi. Šīs tiesības būs pārkāptas, ja  viens no bērna vecākiem viņu prettiesiski aizvedīs uz citu valsti. 

Ja vēlaties kopā ar savu bērnu pārcelties uz citu valsti, jums nepieciešamas vai nu atsevišķas aizgādības tiesības vai arī jūsu bērna otrā vecāka atļauja. Citādi bērna aizvešana uz citu valsti tiks uzskatīta par prettiesisku pārvietošanu (jeb bērna civiltiesisku nolaupīšanu). Tādā gadījumā otrs vecāks var pieprasīt, lai bērns tiek atvests atpakaļ.

Bērna prettiesiska pārvietošana uz citu valsti

Ja jums ir atsevišķa vai kopīga aizgādība pār bērnu un otrs vecāks ir bērnu aizvedis uz citu valsti bez jūsu piekrišanas, jums ir tiesības pieprasīt, lai bērns tiek atvests atpakaļ viņa iepriekšējās pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Uzziniet vairāk par to, kas ir bērna prettiesiska pārvietošana un kā aizsargāt savas tiesības šādā situācijā.

Par šo nodaļu

Šajā nodaļā jūs varat uzzināt par likumīgajām prasībām bērna pārvietošanai uz citu valsti un par to, kā aizsargāt savas tiesības gadījumā, ja jūsu bērna otrs vecāks viņu prettiesiski aizvedis uz citu valsti. 

svarīgi Prasības, kas izklāstītas šajā nodaļā, nebūs piemērojamas tad, ja jūsu bērns ir sasniedzis 16 gadu vecumu vai ja viņu uz citu valsti pārvietojusi cita persona (nevis otrs vecāks vai ieceltais aizbildnis). Tādā gadījumā jums jāsazinās ar policiju vai citu kompetentu valsts iestādi, piemēram, Tieslietu ministriju. Šī nodaļa arīdzan neattiecas uz gadījumiem, kad bērns tiek aizvests uz citu valsti īslaicīgā vizītē, piemēram, ceļojumā.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×