Izcelsme un paternitāte

Jūsu bioloģiskā saite ar saviem vecākiem un savu bērnu ir jūsu personīgās identitātes aspekts. Tādēļ tiesības uz tās juridisku atzīšanu tiek aizsargātas kā daļa no cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi.

Vecāku juridiskā atzīšana

Tiesības uz privāto dzīvi paredz, ka jums ir jābūt iespējai uzzināt  savas identitātes detaļas. Tas ietver arī tiesības uz jūsu kā bērna un jūsu vecāku savstarpējo attiecību juridisku atzīšanu. Izcelšanās noteikšana ir arīdzan saistīta ar bērna tiesībām zināt savu izcelsmi. 

Bioloģisko vecāku un bērnu attiecību juridiska atzīšana rada abpusējas tiesības un pienākumus, kas aptver dažādus savstarpējo attiecību aspektus, sākot ar abu pušu tiesībām uz saskarsmi un beidzot ar vecāka pienākumu uzturēt savu bērnu.

Personas, kas var iesniegt tiesā prasību par izcelšanās noteikšanu

Jūs kā māte vai tēvs varat būt ieinteresēti noskaidrot bioloģisko saiti un veidot attiecības ar savu bērnu. Jūs arīdzan varat vēlēties, lai juridiski tiek noteikta otra bioloģiskā vecāka paternitāte/maternitāte.

Ja jūsu asinssaite ar vienu no jūsu vecākiem nav juridiski noteikta jūsu bērnībā, tad jūs pēc pilngadības sasniegšanas varat iesniegt tiesā prasību par paternitātes/maternitātes noteikšanu.

Paternitātes noteikšanas procedūra

Paternitātes noteikšanas procedūras mērķis ir konstatēt un juridiski noteikt bioloģisko saiti starp tēvu un bērnu. 

svarīgi Praksē – tiesa gan, daudz retāk – var tikt noteikta arī maternitāte – bioloģiskā saite starp māti un bērnu.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs varat uzzināt par paternitātes noteikšanu, paternitātes procedūrām, kā arī dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, kas izriet no paternitātes juridiskas konstatēšanas.

Uzziniet vairāk:

Resursi

Atjaunots 19/02/2017