Tiesa var noteikt paternitāti, ja nepastāv paternitātes pieņēmums un bērna bioloģiskais tēvs nav savu paternitāti atzinis brīvprātīgi.  

Ja bērna iespējamais tēvs ir miris, tiesa tik un tā var noteikt viņa paternitāti. To sauc par paternitātes fakta konstatēšanu.

izņēmums Ja bērns ir dzimis mākslīgās apaugļošanas rezultātā, Latvijas likums nepārprotami aizliedz celt jebkādu prasību par donora paternitātes noteikšanu.

Procedūra un termiņi

Paternitātes noteikšanu var panākt, iesniedzot civilprocesuālā kārtībā prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā. Prasību var iesniegt:

  • bērna māte;
  • bērna aizbildnis;
  • bērna bioloģiskais tēvs;
  • pats bērns pēc pilngadības sasniegšanas.

Pieteikums jāiesniedz tiesā 10 gadu  laikā no bērna bioloģiskā vecāka identitātes atklāšanas dienas. Šādas prasības iesniegšanas nosacījumi un termiņi ir paredzēti Civillikumā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma