Ja bērns ir dzimis laulībā, tiek pieņemts, ka mātes vīrs ir bērna tēvs. To sauc par paternitātes pieņēmumu. Ja pastāv šaubas par to, ka mātes vīrs patiešām ir bērna bioloģiskais tēvs, paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt tiesā.

piemērs Ja precētai sievietei ir attiecības ar citu vīrieti, no kura viņa dzemdējusi bērnu, viņas vīrs var apstrīdēt paternitātes pieņēmumu tiesā.

Apstrīdēšana tiesā

Paternitātes pieņēmums ir apstrīdams civilprocesa kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā. Saskaņā ar Latvijas likumu pieteikumu paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanai var iesniegt:

  • māte vai viņas vīrs; 
  • vīra vecāki, ja vīrs ir miris un pirms nāves nav zinājis par bērna piedzimšanu;
  • persona, kas sevi uzskata par bērna bioloģisko tēvu;
  • pats bērns.

Nosacījumi un termiņi

Paternitātes pieņēmumu parasti var apstrīdēt divu gadu laikā no dienas, kad atklājies fakts, ka tēvs, kurš par tādu ir pieņemts, nevar būt bērna bioloģiskais tēvs. Ja tas, kurš vēlas apstrīdēt paternitātes pieņēmumu, ir bērna bioloģiskais tēvs, divu gadu termiņš tiek skaitīts no bērna dzimšanas dienas, bet ja tas ir pats bērns, – tad no dienas, kad viņš kļūst pilngadīgs.

Citi īpaši nosacījumi par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu ir izklāstīti Civillikumā

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma